Gimnazijo je končal v Mariboru in se vpisal na študij filozofije (1820-1822) in teologije (1822-1826) v Gradcu, kjer je bil 28. avgusta 1826 posvečen v mašnika. V Mariboru je delal sprva kot kaplan nato kot provizor. Od leta 1833 je bil vikar Sv. Magdalene v mariborskem predmestju. Leta 1863 je postal prvi župnik v Sv. Magdaleni. Bil je simpatizer ilirskega gibanja.
 

Nina Lončar

Viri: 
Nekrologij svetnih in redovnih duhovnikov Lavantinske škofije, Lavantinski škofijski ordinariat v Mariboru, Maribor, 1959, str. 28.
Ignacij Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, I. Theil, Das #Bisthum, das Domkapitel und die Dekanate, Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates, Maribor, 1875, str. 572-574.
Slovenski biografski leksikon, četrta knjiga, SAZU, Ljubljana, 1980-1991, str. 175.