Po končani osnovni šoli v Ormožu se je vpisal na gimnazijo v Mariboru. Maturo je opravil v Gradcu. V obdobju 1894-1898 je študiral na mariborski bogoslovnici. 25. julija 1897 je bil posvečen v mašnika. Sprva je delal kot kaplan v Vitanju (1898-1900) in v Slivnici pri Mariboru (1900-1901), nato kot učitelj verouka, korni vikar in vodja Cecilijinega pevskega zbora v Mariboru (1901-1913). Vmes je bil leta 1902 na cerkveno-glasbeni akademiji v Fribourgu v Švici. Od leta 1904 je delal kot stolni kapelnik. Oživil je pevsko šolo, poučeval petje na dijaškem in bogoslovnem učilišču, skladal cerkvene skladbe in vodil tri učne tečaje za organiste. Sodeloval je tudi pri učnih tečajih v Gorici, Ljubljani in na Trsatu. Leta 1906 je izvedel reorganizacijo Cecilijinega društva tako, da se je za okoliš mariborske stolne župnije ustanovila posebna podružnica, ki je prevzela skrb za cerkveno petje in glasbo v stolnici. Leta 1913 je bil imenovan za častnega člana Cecilijinega društva. Od tega leta dalje je delal kot župnik pri Sv. Marjeti (Šmarjeti) pri Rimskih toplicah.

Nina Lončar

Viri: 
H. Druzovič, Zgodovina slovenskega petja v Mariboru, v Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor, 1925, str. 65, 70. Stanko Trobina, Slovenski cerkveni skladatelji, Založba Obzorja Maribor, Maribor, 1972, str. 144.
Slovenski gospodar, 14. oktobra 1926, str. 2.
Slovenec, 8. oktobra 1926, str. 4.
Slovenec, 10. oktobra 1926, str. 9.