Rodil se je leta 1894 v Slamnjaku pri Ljutomeru kmetu Alojzu in Jožefi kot četrti od petih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru in se kasneje učil za pleskarja. Leta 1912 je s štipendijo štajerskega deželnega odbora obiskoval oddelek za umetno obrt na Tehniški srednji šoli v Gradcu. Leta 1914 je bil vpoklican k vojakom, na fronti je bil ranjen in po dveh letih so ga odpustili iz vojske. Po vrnitvi domov je leta 1917 nadaljeval študij umetne obrti na »Kunstgewerbeschule« na Dunaju. Ob koncu vojne se je priključil k Maistrovim borcem, v borbah je bil ponovno ranjen. Jeseni leta 1919 se je vpisal v tretji letnik višje šole za umetnost v Zagrebu in jo leto pozneje tudi dokončal. Nato je odšel na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Prago in leta 1923 zaključil študij. Med letoma 1924 in 1925 je študijsko bival v Parizu, izpopolnjeval se je na Likovni akademiji, zasebni šoli Andreja Lhoteja in Sorboni.

Po vrnitvi iz Pariza se je leta 1933 v Pragi poročil in se tam ustalil. Med letoma 1940 in 1943 je bil vključen v ilegalno delo proti okupatorju in bil leta 1944 interniran v taborišče Klettendorf pri Wrocławu. Po osvoboditvi se je le leta 1950 iz Prage vrnil v Maribor.

Njegovo študentsko življenje je bilo razgibano in neurejeno, le trdna volja ga je, poleg talenta, pripeljala do umetniškega poklica. Za slikarstvo se je navdušil že v rani mladosti, k temu je pripomoglo srečanje s slikarjem Antonom Čehom. Svojo prvo razstavo je pripravil leta 1923 v Mariboru.

Trstenjak je bil realist, še posebej v oljih in grafikah, v akvarelu pa poet v barvi in motivu. Osrednja tema njegovih del so vedute, pokrajina ter figuralika. Ustvaril je nekaj ekspresionističnih motivov, ni pa upodabljal globokih življenjskih pretresov. Zanimala ga je barva, njene neštete izrazne možnosti, še posebej razpoloženje pokrajine. Vrhunec njegovega ustvarjanja je trajal nekje od leta 1924 do začetka 2. svetovne vojne. Blestel je predvsem v akvarelu in sodi med velike mojstre te tehnike ter vodilne slovenske slikarje v času med obema vojnama. Sprva je bil poznan v Parizu in Pragi, šele nato doma.

Umrl je leta 1970 v Mariboru.

Anja Kotnik

 

Viri:

  • Jutro, 16. november 1934, str. 3–4.
  • Slovenec, 6. januar 1926, str. 6.
  • Slovenec, 27. november 1930, str. 5.
  • Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi726453/ (11. 11. 2021).
  • Tabor, 15. december 1923, str. 2.
  • Zbirka drobnih tiskov UKM. 
Ante Trstenjak