Po končani gimnaziji v Ljubljani in bogoslovnem študiju v Gradcu so ga poslali v Carigrad, kjer je dve leti delal kot profesor na gimnaziji kolegija sv. Jurija. V Slovenijo se je vrnil pred prvo svetovno vojno ter začel s predavanji in duhovnimi vajami. V letu 1916 se je navdušil za idejo misijonarstva. Leta 1923 je ustanovil mesečnik Katoliški misijoni in ga urejal vse do leta 1926, ko je bil napoten za župnika v Bitolj. Tu je kot duhovnik misijonske družbe opravljal službo med katoličani na območju med reko Vardar in Albanijo. Leta 1929 je nova župnija na Čukarici pri Beogradu (obsegala Obrenovac, Mladenovac, Arandjelovac in Lajkovac) pripadla misijonarjem, zato se je preselil v Beograd. Tu je bil v župni cerkvi organist in zborovodja.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski gospodar, 19. januarja 1928, str. 14.
Slovenski gospodar, 6. marca 1929, str. 6.
Slovenec, 29. novembra 1936, str. 5.