Osnovno šolo je obiskoval v Slovenski Bistrici, nato se je vpisal na mariborsko klasično gimnazijo, kjer je maturiral leta 1914. V obdobju 1914-1915 se je šolal na oficirski šoli. Leta 1915 so ga poslali na italijansko fronto, od koder so ga odpustili leta 1918. Januarja 1919 se je prijavil kot prostovoljec k Maistrovim borcem in sodeloval pri bojih na območju Guštanja, Pliberka in Črne. Na Visoki šoli za kmetijstvo na Dunaju je študiral agronomijo in leta 1922 z diplomo pridobil naziv inženir kmetijstva. Istega leta je opravil tudi teoretični izpit iz kmetijsko – gospodarske uprave. Kot upravitelj je bil zaposlen na veleposestvu Windischgrätza v Slovenskih Konjicah (1922-1931) in na veleposestvu Bogenšperk (1932-1935). Vmes je delal pri Izvozni zadrugi jugoslovanskih vin v Mariboru. Od leta 1935 je delal na kmetijski poskusni in kontrolni postaji Maribor kot fitopatolog, nakar se je leta 1939 zaposlil kot kmetijski referent pri okrajnem načelstvu Maribor, levi breg. Leta 1941 je bil izgnan v Srbijo. Leta 1945 se je vrnil in se zaposlil v Ljubljani kot referent za varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Od leta 1949 je delal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, po njegovi reorganizaciji je bil knjižničar na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. Tu je urejal kmetijsko bibliografijo vse do leta 1956, ko se je kot kmetijski svetnik upokojil. V Gospodarskem koledarju, Koledarju OF, Malem gospodarju, Naši vasi, Prosvetnem delavcu, Živinorejcu ter v Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo je objavljal članke s področja varstva rastlin, sadjarstva in vrtnarstva. Poleg tega je objavil priročnika Krompir (1937) in Zemlja: obdelava, vremenski vplivi (1948) ter Bibliografijo iz sadjarstva, vinarstva in vrtnarstva za leto 1953-1955.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga, SAZU, Ljubljana 1960-1971, str. 704.
Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, št. 1-3, Ljubljana 1960, str. 36.
Gospodarski koledar za leto 1961, Nova proizvodnja, Ljubljana 1961.
Šturm, Rado
Šturm, Rado