V Celju je obiskoval ljudsko šolo in gimnazijo, ki jo je končal v Mariboru in se vpisal na mariborsko bogoslovje. Solnograški škof, ki se je tedaj mudil v Mariboru zaradi smrti škofa Stepišnika, ga je posvetil v mašnika 11. julija 1889. Kot kaplan je od leta 1890 delal v Trbovljah in v Hrastniku. Po sedmih letih je bil premeščen v Braslovče, kjer je ostal slaba štiri leta. Nato mu je bila poverjena župnija Dol pri Hrastniku. V tem času je napisal delo Razlaga Velikega katekizma ali krščanskega nauka, ki je služilo katehetom in dušnim pastirjem kot pripomoček za pridige. Leta 1909 ga je škof Mihael Napotnik imenoval za svojega duhovnega svetovalca. Leta 1914 se je preselil v Žalec, kjer je v župniji sv. Nikolaja ostal do smrti. 27. julija 1930 ga je škof Andrej Karlin imenoval za lavantinskega knezoškofijskega konzistorijalnega svetovalca.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenec, 11. julija 1939, str. 6.
Slovenec, 1. januarja 1935, str. 7.
Ljubitelj krščanske umetnosti, Spomeniški svet Lavantinske škofije v Mariboru, Maribor, 1914, str. 99-106.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1908, str. 79, 80.
Veternik, Anton
Veternik, Anton