Ljudske šole je končal v rodni vasi in se leta 1823 vpisal na gimnazijo v Mariboru. Šolanje je nadaljeval v Gradcu na področju filozofije in se po končanem študiju vpisal še na bogoslovje. Leta 1835 je bil posvečen v duhovnika in postavljen za kaplana mestne farne cerkve v Mariboru. Po letu dni so ga poklicali za adjunkta teoloških študij v graško semenišče. Tu je obenem opravljal delo podravnatelja, nadomeščal profesorja dogmatike in se pripravljal na doktorat iz bogoslovja, ki ga je promoviral leta 1842. Leta 1843 je postal vikar na Ptuju. Po dveh letih je odšel v sv. Trojico pri Mali Nedelji, kjer je nadomestil Antona Krempla. Tu je opravljal delo šolskega nadzornika in nadaljeval dogmatično knjigo Krempla, ki mu je ni uspelo dokončati. V tem obdobju je objavljal prispevke v Zori. Leta 1852 se je preselil na faro sv. Jurija ob Ščavnici (danes Videm), kjer je postal okrožni dekan. Udejstvoval se je na področju uradništva, prosvete in domoljubja. Leta 1861 ga je škof Anton Martin Slomšek poklical za nadzornika ljudskih šol in profesorja pastoralne teologije, ki jo je predaval v slovenskem jeziku. Ob ustanovitvi mariborske čitalnice je postal njen član in s tem podpornik slovenstva v Mariboru. Leta 1868 ga je papež imenoval za stolnega prošta. Napisal je kratek življenjepis sv. Cirila in Metoda in sestavil več pobožnih pesmi.

Nina Lončar
 

Viri: 
Zbornik znanstvenih in poučnih spisov, Slovenska Matica, II. zv., Ljubljana, 1900, str. 213-218.
Zbornik znanstvenih in poučnih spisov, Slovenska Matica, VII. zv., Ljubljana, 1905, str. 64-66.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, Ljubljana, 1869, str. 416.
Slovenski narod, 14. decembra 1869, str. 2.
Slovenski narod, 1. januarja 1870, str. 1-2.
Slovenski narod, 6. januarja 1870, str. 1-2.
Slovenski gospodar, 16. decembra 1869, str. 200.