Leta 1864 je končal gimnazijo v Celju in nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil leta 1. septembra 1867 posvečen v mašnika. Sprva je delal kot kaplan na Vranskem (1868-1869), v Slovenski Bistrici (1869-1870) in v Slovenskih Konjicah (1870-1878), kjer je bil med leti 1874-1875 tudi provizor. Z opravljanjem dela kot kaplan je nadaljeval leta 1879 v Novi Cerkvi (Strmec pri Vojniku). Od leta 1882 do 1892 je opravljal delo župnika v Šmartnem (pri Sv. Martinu) v Rožni dolini. Leta 1892 je postal nadžupnik in dekan v Slovenskih Konjicah ter decembra 1901 stolni kanonik v Mariboru. Leta 1871 je v Slovenskih Konjicah ustanovil Slovensko politično društvo. Bil je član odbora Katoliškega tiskovnega društva v Mariboru.
Poleg pesmi je napisal: Obrednik za cerkvenike ali natančen poduk za vse cerkvene služebnike (1876), Truplo sv. Agapita (1882), molitvenik Kratek poduk za sv. Leto (1886), Spomenice ob novi sv. Meši (1895), Sveta birma, pouk in priprava … (1897). Svoje prispevke s področja liturgije, cerkvenega prava, zgodovine je objavljal v Voditelju v bogoslovnih vedah, Slovenskem gospodarju.

Nina Lončar

Viri: 
Spomenica ob 70 letnici lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Bogoslovno učilišče v Mariboru, Maribor, 1929, str. 43.
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 440.
Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, IV. zvezek, Slovenska Matica, Ljubljana, 1898, str. 276.
Simonič Franc, Slovenska bibliografija, Slovenska Matica, Ljubljana, 1903-1905, str. 565, 566.
Rokopisna zbirka UKM.