Sin gostilničarja Franca in Terezije. Do leta 1891 je v Gradcu obiskoval obrtno šolo, šolanje je nadaljeval na Saškem. Od leta 1893 do 1898 je služil vojski. Nato se je zaposlil v strojni tovarni v Birminghamu, kjer je delal do leta 1900. V obdobju od 1903 do 1909 je sodeloval pri letalskih poskusih z Ignazom in Igom Etrichom v Trutnovu na Češkem. Na predlog prof. Ahlborna je preko modelov rastlinskega semena zanonia macrocarpa razvil brezmotorno leteče krilo. 6. oktobra 1906 je s pomočjo le-tega izvedel prvi brezmotorni polet v Avstro-Ogrski (drsel 250 m daleč, z višino 25 m). Svoje krilo je nato opremil z motorjem in poskusil z motornim letenjem, vendar neuspešno. Leta 1908 je v Parizu videl dvokrilec bratov Wright, zato se je odločil, da še sam poskusi z gradnjo le-tega. S tem je prišlo do razkola med Welsom in financerjem Etrichom, ki je vztrajal pri enokrilcu. Etrich je leta 1909 predelal Welsovo leteče krilo in izvedel prvi 100 metrski motorni polet v Avstro-Ogrski.
Po vojni se je Wels ukvarjal z izumiteljstvom. Leta 1934 se je preselil v Maribor, kjer se je v svojem letalskem laboratoriju na Vetrinjski ulici ukvarjal z aerodinamičnimi poskusi in načrtovanjem cikloidnega letala. Vendar svojih zamisli zaradi pomanjkanja sredstev ni mogel uresničiti.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, četrta knjiga, SAZU, Ljubljana 1980-1991, str. 676, 677.
Sandi Sitar, Mariborčan Wels je poletel, v: Dnevnik, 7. oktober 1986, str. 9.
Cikloidno letalo izum Mariborčana, v: Slovenec, 23. avgust 1935, str. 4.
Sandi Sitar, Letalstvo in Slovenci, Založba Borec, Ljubljana 1985, str. 398.
Cikloidno letalo izum Mariborčana, v: Slovenec, 23. avgust 1935, str. 4.
Wels, Franc
Wels, Franc