Whole person librarianship : a social work approach to patron services
Slovenščina
Sara K. Zettervall and Mary C. Nienow

Vključevanje metod socialnega dela v knjižnične storitve za uporabnike.

COBISS.SI-ID 60314373

Založba: 
Libraries Unlimited
Letnica: 
2019
Področje: