16 Februar 202309.02.23

Četrtek, 16. februar, ob 17. uri, Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo o knjigi, ki predstavlja prvi sistematičen pregled arhitekturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Slovenske Bistrice in je decembra lani izšla pri Zgodovinskem društvu dr. Jožeta Koropca v Slovenski Bistrici, z avtorico pogovarjala doc. dr. Jerneja Ferlež. Nekaj besed bo spregovoril izr. prof. dr. Aleš Maver, eden od recenzentov.

Monografija predstavlja prvi sistematičen pregled arhitekturne dediščine Slovenske Bistrice ter prinaša nova spoznanja o zgodovini mesta, njegovem razvoju, umetniških delih, stavbah in ljudeh. Poudarek je na urbanističnih celotah in umetnostnozgodovinski predstavitvi stavbnega fonda ter na kiparskih in slikarskih delih. Zbrane in obravnavane so najstarejše grafike in risbe z motivi Slovenske Bistrice, pomembno mesto pa zavzemajo tudi razglednice in fotografije, pri čemer so izpostavljeni lokalni fotografi in založniki. Katalog vključuje 86 z besedili podprtih primerjalnih posnetkov Slovenske Bistrice, njenih delov in posameznih stavb, ki omogočajo razbiranje preobrazb mesta, do katerih je prišlo v teku let, desetletij in stoletij.03.02.23

Knjižno razstavišče

Razstava ob 50-letnici izida zbornika Skupaj predstavlja skupni nastop in ustvarjalne poti posameznih avtorjev znamenite mariborske peterice – Andreja Brvarja, Franceta Forstneriča, Draga Jančarja, Marijana Krambergerja in Toneta Partljiča.

 

Razstava bo na ogled do 6. maja.

                                                                                                                                Karikatura: Remigij Bratož: Peterica (© Daniela Žlender)