Po končani osnovni šoli v Negovi je obiskoval celjsko gimnazijo (4 – 7 razred) in gimnazijo v Mariboru, kjer je leta 1872 maturiral. Nato se je vpisal na mariborsko bogoslovje in deloval kot kaplan po raznih župnijah. Leta 1892 je postal župnik v Bučah. Leta 1899 se je upokojil in se nastanil v Šoštanju.
Na začetku je pod vplivom ilirizma pisateljeval v srbohrvaškem jeziku: v »Kresu« je napisal biografijo o Stanku Vrazu (1884); objavil sestavek o Ljudevitu Gaju in ilirski ideji (1881) ter sestavil pregled kajkavskih pisateljev in njihovih del (1885). Napisal je »Kratko povestnico slovenskega pravopisa« (1891), zbral podatke o književnosti ogrskih Slovencev (1892) in o slovenščini v semeniščih (1902); opisal je knjižne redkosti kot so: Vramčeve Postile, Branja inu Evangeliumi iz leta 1777, Listi in Evangelia (okrog 1800), slovenščina v latinskem solnograškem obredniku iz leta 1830 ter pisal zgodovinske spise o Slovencih in knjižne ocene. Bil je sodelavec Slovana, Slovanskega sveta ter Doma in sveta.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, prva knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1925 – 1932, str. 173, 174.
Dr. Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, 4. zvezek, Slovenka Matica, Ljubljana, 1898, str. 212 – 214.
Rimski katolik, prvi tečaj, Hilarijanska tiskarna, Gorica 1889, str. 450 – 457.
Straža, 20. oktobra 1920, str. 2.
Rokopisna zbirka UKM.