Po šolanju na gimnaziji v Mariboru (1896-1904) se je vpisal na študij slavistike in klasične filologije v Gradcu. Leta 1911 je doktoriral in se zaposlil v graški univerzitetni knjižnici. Po prevratu decembra 1918 so ga odpustili, zato se je zaposlil v licejski (pozneje narodni in univerzitetni) knjižnici v Ljubljani. Od leta 1907 je objavljal filološke (Domovina, Slovan, Veda in Ljubljanski zvon), literarno zgodovinske in narodopisne razprave in ocene (Časopis za zgodovino in narodopisje ter Ljubljanski zvon), med vojnama tudi kulturno politične glose (Jugoslavija in Slovenec). Prevajal je Gospodarski glasnik (1907-1912) in v obdobju 1919-1921 bil urednik Ljubljanskega zvona. Izdal je Naš jezik (1919), Kolomonov žegen (1920, Pesmi in zbrane spise Simona Jenka (1921) in pripravil Jenkove pesmi iz leta 1865 v kronološkem redu. Skupaj z Avgustom Pirjevcem je uredil zbrano delo Franceta Prešerna in končal 16. zvezek slovenskih ljudskih pesmi, ki jih je začel izdajati Karel Štrekelj. Prevajal je iz češkega, latinskega, poljskega, ruskega, hrvaškega in nemškega jezika. Od leta 1922 je bil sodelavec Prager Presse, kjer je objavil številne prevode slovenske proze. V domačih in tujih strokovnih revijah in listih je objavljal bibliotekarske ter bibliografske zapise. Med njegova najpomembnejša dela sodijo: prevod Reymontovih kmetov, Poučni slovar v dveh knjigah in Slovar slovenskega jezika (1936) ter sodelovanje pri Slovenskem bibliografskem leksikonu.

Nina Lončar

Viri: 
Glasnik slovenske matice, št. 1-2, Slovenska matica, Ljubljana, 1997, str. 3-56.
Slovenski poročevalec, 3. november 1946, str. 5.
Večer, 11. april 1997, str. 14.
Večer 18. april 1985, str. 5.
Večer 18. junij 1973, str. 5.
Večer 4. september 1979, str. 12.
Večer 16. april 1970, str. 13.
Glonar Joža