Po končani latinski šoli v Mariboru in Gradcu je študiral bogoslovje v Celovcu, kjer je bil leta 1819 posvečen v mašnika. V Celju, kjer je bil kaplan je ustanovil družbo za podporo revežem in revnim potnikom. Skupaj s trgovcem Paulom Kaindelsdorferjem je nabiral sredstva za popravilo in razširitev meščanske bolnice. 25. februarja 1825 je bil prestavljen v Mozirje. Tu ga je spoznal škof Ignacij Franc Zimmermann in ga leta 1826 izvolil za dvornega kaplana in konzistorialnega tajnika. Čez tri leta ga je imenoval za duhovskega svetnika, istočasno je prevzel tudi šolski referat škofije. 11. junija 1834 je postal stolni kanonik in škofovski višji šolski nadzornik. Aprila 1843 se je preselil v Laško, kjer je bil do smrti nadžupnik. Napisal je: molitvenik Premišlovanje ino molitve (1828), Kurze Vorübungen, Regeln und Vortheile für das Kopf und Zifferrechnen (1843).

Nina Lončar

Viri: 
Ignac Orožen, Celska kronika, Celje, 1854, str. 192.
Matej Slekovec, Duhovni sinovi slavne nadžupnije Konjiške, Maribor, 1898, str. 37, 38.
Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, 2. zvezek, Slovenska matica, Ljubljana, 1895, str. 192.
Anton Martin Slomšek, Drobtinice za novo leto 1846, Gradec, 1846, str. 82 – 90.
Kmetijske in rokodelske novice, 19. februarja 1845, str. 31, 32.
Slovenski gospodar, 13. novembra 1884, str. 363, 364.
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 419.