KAKO SE VČLANIM V KNJIŽNICO?

V Univerzitetno knjižnico Maribor se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let. Tuji državljani se lahko vpišejo z jamstvom polnoletnega poroka, ki mora biti sam član knjižnice in slovenski državljan ali z jamstvom slovenske ustanove z javno listino. Poroka ne potrebujejo tuji državljani, ki so študenti Univerze v Mariboru ter državljani EU, ki so vpisani na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in to izkažejo z ustreznim dokumentom.

Vpis v Univerzitetno knjižnico Maribor lahko opravite ves čas odprtosti knjižnice v izposoji v 1. nadstropju. 

Z vpisom v UKM ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru si pridobite članstvo v vseh knjižnicah v tem sistemu.

Za vpis potrebujete:

- osebno fotografijo v klasični velikosti 3,5 x 4,5 cm (študenti UM je ne potrebujete),
- veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
- člani nad 18 let starosti ob vpisu plačate še članarino (glej cenik).

 Poleg navedenega potrebujete za vpis:
- študenti UM študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (članarino ste poravnali ob vpisu na fakulteto UM),
- študenti drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
- dijaki dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu (do 18. leta ste članarine oproščeni),
- upokojenci in invalidi ustrezno dokazilo o statusu upokojenca ali invalida (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
- brezposelne osebe potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (članarine ste oproščeni),
- prejemniki denarne socialne pomoči odločbo Centra za socialno delo (članarine ste oproščeni).

Ob vpisu vsi člani (razen študentov UM) plačajo še strošek izdelave nove članske izkaznice (glej cenik).

 

Vpišete se lahko tudi preko spletne strani UKM.

V spletni obrazec, do katerega dostopate preko spletne strani COBISS+, vnesete svoje osebne podatke kot so navedeni na vašem osebnem dokumentu.

Iz spustnega seznama izberite in potrdite Univerzitetno knjižnico Maribor.
Potek spletnega vpisa

Izberite ustrezno možnost vpisa – (1) s študentsko identiteto (samo študenti Univerze v Mariboru) ali (2) preko vpisnega obrazca (ostale kategorije članov).

Potek spletnega vpisa

Izpolnite obrazec, potrdite, da se strinjate s Pogoji uporabe ter poravnajte letno članarino preko sistema spletnih plačil UJP (plačilne in kreditne kartice, mobilna telefonija, spletne banke).

Članarina pri spletnem vpisu se obračuna po veljavnem ceniku.

Izjeme:

 • študenti Univerze v Mariboru so ob vpisu na fakulteto plačali prispevek za uporabo knjižničnih storitev,
 • zaposleni na Univerzi v Mariboru so plačila članarine oproščeni.

Brezposelne osebe, prejemniki socialne pomoči in dijaki do dopolnjenega 18. leta starosti lahko oprostitev plačila članarine uveljavljajo samo ob osebnem vpisu v knjižnico. Osebni vpis v knjižnici opravijo tudi osebe, ki se vpisujejo za 3 mesece.

Članarino lahko čez 12 mesecev ponovno poravnate preko storitve Moja knjižnica in si tako podaljšate članstvo.


KAKO POIŠČEM GRADIVO, KI SI GA ŽELIM IZPOSODITI?

Gradivo je mogoče iskati s predhodnim pregledom katerega od katalogov ali neposredno v prostem pristopu.

Računalniški katalog je dostopen na računalnikih v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem COBISS. Način iskanja gradiva v računalniškem katalogu je v vseh knjižnicah enak. Razlikujejo se le lokacijski podatki o gradivu. Ti v vsaki knjižnici označujejo mesto, kjer je gradivo shranjeno in so bistveni za iskanje. Pred začetkom iskanja vedno preverite trenutni izbor knjižnice. Podatek je izpisan v vrhnjem delu ekrana, v menijski vrstici v rubriki baza podatkov.

Lokacijski podatki so na koncu zapisa za posamezno enoto gradiva.

POSTAVITEV/SIGNATURA

Prosti p. 2. nad. 628.5    183178                Izposojeno, rok vrnitve 20.09.2006

Prosti p. 2. nad. 628.5    183178 a             Prosto, čas izposoje 1 mes.

Postavitev je oznaka police za gradivo, ki je v prostem pristopu. Signatura je oznaka posamezne enote gradiva. Bodite pozorni na podatek v sredini:
- prosto, čas izposoje...,
- izposojeno, rok vrnitve...,
- za čitalnico,
- v obdelavi. 

Pri iskanju gradiva v prostem pristopu, morate biti pozorni na lokacijske podatke. Postavitev oz. oznaka police je strukturirana iz črk in številk ali pa samo iz številk, ki po univerzalni decimalni klasifikaciji predstavljajo določeno stroko. Črke v postavitveni oznaki označujejo določene lokacije v naši knjižnici:

1. nadstropje

2. nadstropje

3. nadstropje

   D - Domoznanska zbirka

ČČ - Časopisna čitalnica

Č - Velika čitalnica

B - Bibliotekarska zbirka

PPČ - Časopisna čitalnica

(informacijski viri)

K7 - Glasbena soba

I - Informacijska zbirka

- Služba za obdelavo periodičnih publikacij

K8 - Referentska soba

EDC - Evropski dokumentacijski center

K - Enota za obdelavo knjiž. gradiva

AČ - Avstrijska čitalnica

IM - Služba za medknjižnično izposojo

K6 - Referentska soba

P3 79-9 – Prosti pristop v 3. nadstropju + prva številka postavitve

Iv - Informacijski viri v Inf. službi 

PP3 ,PP6 - nadzornik prostega pristopa

 

P1 0-33 - Prosti pristop v 1. nadstropju + prva številka postavitve

KP - Služba za obdelavo periodičnih publikacij

 

 

ČČI - nadzornik časopisne čitalnice

 

 

P2 34-778 – Prosti pristop v 2. nadstropju + prva številka postavitve

 

 

Ko ste našli polico, po signaturi poiščete želeno gradivo. Na polici je urejeno po signaturah od najnižje navzgor. Na začetek police je praviloma uvrščeno gradivo večjega formata z oznako II (npr. II 38845

Gradivo, ki je še v obdelavi, lahko rezervirate pri informatorju. Če je gradivo v skladišču, je to označeno med lokacijskimi podatki v levem spodnjem kotu ekrana: 

Skladišče                                          v pripravi  - v obdelavi

Gradivo iz posebnih zbirk (rokopisi, drobni tiski, kartografsko gradivo,... ) je shranjeno na različnih mestih in je dostopno po dogovoru z odgovorno osebo ali v prostem pristopu.


KAKO SI NAROČIM GRADIVO IZ SKLADIŠČA?

Gradivo  naročite pri izposojevalnemu pultu z naročilnico, ki jo izpolnite s podatki o iskanem gradivu, ki jih najdete v katalogu. Ko gradivo prispe, vas knjižničarji pokličejo. Na gradivo, naročeno iz skladišča, se čaka 5-30 minut.


KAKO SI IZPOSODIM GRADIVO?

Gradivo, ki si ga želite izposoditi na dom ali ga boste uporabljali v knjižnici, zadolžite pri izposojevalnem pultu v 1. nadstropju.
Knjižnično gradivo si lahko izposodijo le člani knjižnice osebno s predložitvijo članske oz. študentske izkaznice. Čitalniško gradivo, ki ni namenjeno izposoji (atlasi, slovarji, leksikoni, serijske publikacije, …) se sme uporabljati v prostorih knjižnice.  Rok izposoje gradiva na dom je 1 mesec, če ni določeno drugače. Član si lahko izposodi hkrati 8 naslovov publikacij. Izjeme dovoljuje bibliotekar-informator. Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.


KAKO SI NAROČIM KNJIGE IZ DRUGIH KNJIŽNIC?

Če gradiva ni v UKM, si ga lahko z medknjižnično izposojo naročite iz drugih slovenskih in tujih knjižnic.

Naročilnico je mogoče oddati osebno v knjižnici, z elektronsko storitvijo Moja knjižnica ali po elektronski pošti ill.ukm@um.si

Prevzem in vračilo gradiva sta možna v poslovalnem času knjižnice.  Stroški medknjižnične izposoje se zaračunavajo po veljavnem ceniku.

Kontakt
Tel:: (02) 25 07 421
Fax: (02) 25 27 558
e-pošta: ill.ukm@um.si


KAKO PODALJŠAM IZPOSOJENO GRADIVO?

Uporabniki UKM lahko gradivo, ki mu bo potekel rok izposoje, podaljšate, če ga medtem ni rezerviral drug uporabnik.
Gradivo lahko podaljšate:
- ob obisku v knjižnici,
- po telefonu (02 2507429 ali 02 25 07 430),
- po spletu s storitvijo Moja knjižnica.


KAKO REZERVIRAM GRADIVO?

Izposojeno gradivo lahko rezervirate ob obisku v knjižnici in po spletu s storitvijo Moja knjižnica. Po spletu je mogoče rezervirati tudi trenutno prosto gradivo.

Pogoj je članstvo v knjižnici in geslo za uporabo te storitve ter poravnani finančni dolgovi do knjižnice. Geslo dobite pri izposojevalnem pultu. Odločite se lahko tudi za obveščanje o čakajočih rezervacijah po elektronski pošti ali  s SMS sporočili.


KAKO VZPOSTAVIM OBVEŠČANJE PO ELEKTRONSKI POŠTI?

V sklopu storitev Moja knjižnica vnesite svoj elektronski naslov in izberite možnost obveščanja o:
- skorajšnjem poteku roka izposoje,
- skorajšnjem opominu,
- prispelem rezerviranem gradivu,
- poteku rezervacije,
- skorajšnjem poteku članstva,
- neporavnanih terjatvah in
- splošnih obvestilih knjižnice.


KAKO VZPOSTAVIM SMS OBVEŠČANJE?

Enake možnosti obveščanje kot s pomočjo elektronske pošte lahko v sklopu storitev  Moja knjižnica izberete tudi za SMS obveščanje. Z vnosom telefonske številke in izbiro storitve si lahko zagotovite izbrano SMS sporočilo o tem, poteku izposoje čez tri dni.


KAKO DOSTOPAM DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV?

Do elektronskih virov lahko dostopate preko zavihka Elektronski viri. Za dostop je potrebno vpisati uporabniško ime v naslednji obliki:

Uporabniško ime: ukm.0099999@libroam.si
Geslo: xxxxxx
Številka v uporabniškem imenu je številka članske izkaznice.
(če je npr. št. članske izkaznice 99999 se predhodno vpišejo ničle do sedemmestnega števila).
Kot geslo vnesiete izbrano geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.

Pogoji za oddaljen dostop:
- veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlenega na Univerzi v Mariboru,
- veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
- izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam i
- brez dolgov,
- ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Kakršnokoli težavo pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov prosim sporočite na e-naslov ukm@um.si.


KAKO SE POVEŽEM Z BREZŽIČNIM OMREŽJEM?

Dostop do EDUROAM – brezžičnega izobraževalnega omrežja

Upravičenci uporabe omrežja EDUROAM so:
- dijaki in zaposleni v srednjih šolah;
- študenti in zaposleni na fakultetah;
- zaposleni na inštitutih, v knjižnicah in drugih raziskovalnih ustanovah;
V omrežje EDUROAM se lahko povežete z različnimi napravami:
- prenosnim računalnikom;
- tabličnim računalnikom;
- mobilnim telefonom;
Za vzpostavitev povezave potrebujete:
- napravo z ustrezno programsko in strojno opremo, ki morata biti primerno nastavljeni;
- uporabniški račun za dostop do varnega omrežja Eduroam;

Uporabniški račun upravičencu dodeli njegova matična organizacija (organizacija, kjer se upravičenec šola ali pa je zaposlen), uporablja pa lahko Eduroam omrežja na organizacijah v Sloveniji in v tujini.
Več o EDUROAM na: https://aai.arnes.si/eduroam

Dostop do LIBROAM

Libroam predstavlja sistem gostovanja v brezžičnih omrežjih, ki so vzpostavljena v slovenskih knjižnicah, in temelji na tehničnih merilih, ki veljajo za omrežje Eduroam.
Gostovanje preko omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo.

Navodila za povezavo uporabnikov v omrežje LIBROAM

 • Namestitev odjemalca:
  Za povezavo v omrežje Libroam je treba operacijski sistem Windows nadgraditi s prilagojenim odjemalcem SecureW2. Podrobna navodila za namestitev se nahajajo tukaj.
 • Prijava:
  Pri prijavi je potrebno paziti na velike in male črke. Dostop je uporabnikom omogočen, če so člani* knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

  Uporabniško ime:
  ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn številka članske izkaznice.

  Geslo:
  Enako kot se uporablja v storitvi Moja knjižnica. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk. Če gesla še nimate, se oglasite pri izposojevalnem pultu.

Dostop do WifiUKM

Poleg omrežij Eduroam in Libroam se lahko v UKM povežete tudi z brezžičnim omrežjem WifiUKM.

Namenjeno je uporabnikom, ki ne morejo dostopati do omrežij Eduroam/Libroam.
Geslo za dostop dobite na izposoji UKM.


KAKO PLAČAM OPOMIN Z UNIVERZALNIM PLAČILNIM NALOGOM (UPN)?

OBMOČJE PLAČNIKA (uporabnik)
IBAN: številka transakcijskega računa plačnika
Referenca: SI99 (drugo polje prazno)
Ime in naslov: Ime in priimek plačnika, naslov plačnika
Koda namena: OTHR – DRUGO
Namen/rok plačila: DRUGO X. opomin – X knjig
OBMOČJE PREJEMNIKA (UKM)
Znesek: X,XX EUR
Datum plačila: XX:XX:XXXX
BIC banke prejemnika: BSLJSI2XXXX
IBAN: SI56011006030720796 (transakcijski račun UKM)
Referenca: SI00 XXXXXX (številka izkaznice uporabnika)
Ime in naslov: UM UKM, Gospejna ul. 10, Maribor


KAKO PLAČAM OPOMIN PREKO SPLETNE BANKE

OBMOČJE PLAČNIKA (uporabnik)
IBAN: številka transakcijskega računa plačnika
Referenca: SI99 (drugo polje prazno)
Naziv: priimek in ime plačnika
Naslov: naslov plačnika
Kraj: poštna številka in kraj plačnika
Država: država plačnika
Koda namena: OTHR – DRUGO
Namen/Rok plačila: DRUGO X. opomin – X knjig
OBMOČJE PREJEMNIKA (UKM)
Znesek: X,XX EUR
BIC banke prejemnika: BSLJSI2XXXX (se izpiše samo, ko se vnese IBAN UKM)
IBAN: SI56011006030720796 (transakcijski račun UKM)
Referenca: SI00 XXXXXX (številka izkaznice uporabnika)
Naziv: UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Naslov: Gospejna ulica 10
Kraj: MARIBOR
Država: SLOVENIJA