CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV UNIVERZE V MARIBORU za študijsko leto 2023/2024

1.

Storitve izposoje

 

1.1.

Letna članarina

14,40

 

Članarina za 3 mesece

5,50

 

Letna članarina za študente UM in študente v programih mobilnosti (plačajo ob vpisu na UM)

8,80

 

Dijaki nad 18. let

8,80

 

Študenti drugih visokošolskih zavodov (izven UM)

12,20

 

Upokojenci

12,20

 

Brezposelni, invalidi in prejemniki denarne socialne pomoči

brezplačno

 

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

1.2.

Pravne osebe

33,30

1.3.

Članska izkaznica

5,00

1.4.

Varščina za omarico (za 3 mesece)

10,00

1.5.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 

 

1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 

Opomin pred tožbo1

15,00

 

Tožba1

dejanski stroški

1.6.

Izterjava (po 14 dneh od 3. opomina)2

27,50 + strošek po pogodbi podjetja za izterjavo

1.7.

Izgubljeno ali uničeno gradivo

 

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2013

50,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2012

80,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

1.8.

Poškodovano gradivo

 

Popravilo poškodovanega gradiva

15,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

1.9. Pošiljanje gradiva po pošti (za člane) 5,00

 

2.

Kopiranje in tiskanje

 

2.1.

Kopiranje in tiskanje na tiskalniškem sistemu

 

 

A4

0,06

 

A3

0,12

2.2.

Kopija iz mikrofilma ali mikrofiša

0,44

2.3. 3D tiskanje - model do 10 g

1,20

2.4 3D tiskanje - model nad 10 g 0,12 / g

 

3.

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

3.1.

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

 

Knjiga (1 enota)

9,00 oz. cena dobavitelja

 

Članek (do 20 strani)

3,00 oz. cena dobavitelja

3.2.

Gradivo iz tujih knjižnic

 

knjiga (1 enota)

20,00 oz. cena dobavitelja

 

članek (do 10 strani)

9,00 oz. cena dobavitelja

 


Nakup gradiva neposredno pri založniku
(članki, ki jih ni mogoče dobiti medknjižnično)

cena dobavitelja + 1,50

3.3.

Gradivo iz UKM

 

knjige (1 enota)

6,00

 

članek (do 20 strani, nato zaračunamo stroške kopiranja oz. skeniranja)

3,00

 

4.

Informacijske storitve in izobraževanje

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

4.1.

Tematske poizvedbe in svetovanje

brezplačno

25,00 + stroški izpisa

4.2.

Tematsko izobraževanje (za skupine po dogovoru, 2 šolski uri)

brezplačno

150,00

 

4.3.

Iskanje in priprava gradiva za razstave, snemanja ipd. (1 ura)

brezplačno

15,00

 

 

5.

Storitve digitaliziranja in reproduciranja

5.1

Digitalni posnetek knjižničnega gradiva

 

do formata A3 - do 5 strani

brezplačno

  do formata A3 - več kot 5 strani (stran)

0,10

  do formata A2 (stran)

0,30

  z optično prepoznavo znakov OCR

10,00

5.2

Digitalni posnetek raritetnega gradiva

 

do formata A3 (stran)

0,50

  do formata A2 (stran)

0,70

 

iz mikrofilmov/mikrofišev (stran)

0,20

5.3

Digitalni posnetek gradiva posebnih zbirk

 

v nizki ločljivosti do 150 dpi - do 30 strani

brezplačno

  v visoki ločljivosti od 300 do 600 dpi (stran)

10,00

5.4

Digitalno fotografiranje

 

digitalna fotografija (kos)

2,00

  s postprodukcijo (cena zunanjega izvajalca na uro)

55,00

Cena digitalnih posnetkov  (5.1). velja za gradivo, ki je izšlo po letu 1945, cena digitalnih posnetkov raritetnega gradiva  (5.2.) pa za gradivo, ki je izšlo pred letom 1945. Reproduciranje knjižničnega gradiva se izvaja v skladu z avtorskopravno zakonodajo. Reproduciranje dragocenega, redkega ali poškodovanega knjižničnega gradiva odobri pooblaščeni delavec knjižnice  (42. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja UKM).

 

6.

Najem dvorane in učilnic

Članice UM

Drugi uporabniki

6.1.

Glazerjeva dvorana (cena na uro)

21,00

59,50

6.2.

Glazerjeva dvorana (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

18,90

53,55

6.3.

Učilnica Brede Filo (cena na uro)

8,00

23,00

6.4.

Učilnica Brede Filo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

7,20

20,70

6.5.

Velika sejna soba (cena na uro)

7,50

22,00

6.6.

Velika sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

6,75

19,80

6.7.

Mala sejna soba (cena na uro)

4,00

11,00

6.8.

Mala sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

3,60

9,90

6.9.

Soba za skupinsko delo (cena na uro)

5,00

14,50

6.10.

Soba za skupinsko delo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

4,50

13,05

6.11.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro)

15,50

44,00

6.12.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

13,95

39,60

V ceno najema ni vključen 22 % DDV.

 

7.

Publikacije UKM

7.1.

Publikacije iz zbirke Osebnosti in Dogodki

12,00

7.2.

Razstavni katalogi

10,00

7.3.

Zborniki

13,00

7.4.

Zgoščenke

3,00

7.5.

Plakati

5,00

7.6.

Priložnostne znamke in razglednice

1,00

V ceno tiskanih publikacij UKM je vključen 5 % DDV, v ceno zgoščenke pa 22 % DDV.

 

8.

Bibliografska obdelava gradiva

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

8.1.

Bibliografska obdelava (vnos, vodenje in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

25,00

8.2.

Bibliografija (bibliografska obdelava, vrednotenje, svetovanje) – 1 ura

brezplačno

30,00

 

 

9.

Knjigoveške storitve

9.1.

Vezava knjig

 

Z mehkimi platnicami

10,00

 

S trdimi platnicami - lepljen knjižni blok

15,00

 

S trdimi platnicami - šivan knjižni blok

18,00

9.2.

Vezava revij - šivane knjižne pole in trda platnica

20,00

9.3.

Izdelava zaščitne škatle po meri

25,00

9.4.

Knjigoveška ura

12,00

9.5.

Zahtevnejše vezave

po knjigoveški uri

 

V ceno je vključen 22 % DDV.

 

 

10.

Druge storitve UKM

10.1.

Prodaja odpisanih knjig

 

Knjige I. kategorije

1,00

 

Knjige II. kategorije

5,00

 

Knjige III. kategorije

10,00

V ceno je vključen 5 % DDV.

10.2.

Nosilna vrečka

 

papirnata vrečka

0,30

 

platnena vrečka

4,50

V ceno je vključen 22 % DDV.


1 Velja za knjižnice članic Univerze v Mariboru.
2 Velja za Univerzitetno knjižnico Maribor
Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 72/2019).

Cenik je priloga Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor; posamezne storitve se izvajajo na podlagi določil tega pravilnika.
Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/2024 je sprejel SS UKM na 5. redni seji (4. 10. 2022) in 3. korespondenčni seji (14. 12. 2022) ter UO UM na  21. redni seji  (26. 1. 2023). Dopolnitve in spremembe cenika je sprejel SS UKM na 13. redni seji (12. 12. 2023) in 16. redni seji (12. 2. 2024) ter UO UM na 20. izredni seji dne 28. 2. 2024