Knjižnične storitve

1.

Storitve izposoje

 

1.1.

Letna članarina

13,00

 

Članarina za 3 mesece

5,00

 

Letna članarina za študente UM in dijake nad 18. let (študenti UM plačajo članarino ob vpisu na UM)

8,00

 

Študenti drugih visokošolskih zavodov

11,00

 

Upokojenci (z ustreznim dokazilom)

11,00

 

Invalidi (z ustreznim dokazilom)

11,00

 

Brezposelni (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

 

Prejemniki denarne socialne pomoči (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

 

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

1.2.

Pravne osebe

30,00

1.3.

Članska izkaznica

5,00

1.4.

Varščina za omarico (za 3 mesece)

10,00

1.5.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 

 

1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 

opomin pred tožbo1

15,00

 

tožba1

dejanski stroški

1.6.

Izterjava (po 14 dneh od 3. opomina)2

25,00

1.7.

Izgubljeno ali uničeno gradivo

 

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2009

50,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2008

80,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 


Tablični računalnik z opremo

strošek nabave + 12,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.8.

Poškodovano gradivo

 

Popravilo poškodovanega gradiva

15,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

2.

Kopiranje in tiskanje

 

2.1.

Kopiranje in tiskanje na tiskalniškem sistemu

 

 

A4

0,05

 

A3

0,10

2.2.

Kopija iz mikrofilma ali mikrofiša

0,40

2.3. 3D tiskanje - model do 10 g 1,00
2.4 3D tiskanje - model nad 10 g 0,10 / g

 

3.

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

3.1.

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

 

Knjiga (1 enota)

8,00 oz. cena dobavitelja

 

Članek (do 20 strani)

3,00 oz. cena dobavitelja

3.2.

Gradivo iz tujih knjižnic

 

knjiga (1 enota)

20,00 oz. cena dobavitelja

 

članek (do 10 strani)

9,00 oz. cena dobavitelja

 


Nakup gradiva neposredno pri založniku
(članki, ki jih ni mogoče dobiti medknjižnično)

cena dobavitelja + 1,50

3.3.

Gradivo iz UKM

 

knjige (1 enota)

5,00

 

članek (do 20 strani, nato zaračunamo stroške kopiranja)

3,00

 

4.

Informacijske storitve in izobraževanje

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

4.1.

Tematske poizvedbe in svetovanje

brezplačno

24,00 + stroški izpisa

4.2.

Tematsko izobraževanje (za skupine po dogovoru, 2 šolski uri)

brezplačno

72,00

 

5.

Storitve digitaliziranja in reproduciranja

5.1.

Digitalni posnetek do formata A3 (stran)

0,10

5.2.

Digitalni posnetek raritetnega gradiva, do formata A3 (stran)

0,50

5.3.

Digitalni posnetek iz mikrofilmov/mikrofišev (stran)

0,20

5.4.

Prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na fizični nosilec uporabnika

brezplačno

5.5. Prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

1,50

5.6.

Barvni izpis digitalnega posnetka/stran

0,15

Domoznansko gradivo se skenira v srednji ločljivosti od 200 do 300 dpi ob predhodni odobritvi (priloga k Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja UKM).

 

6.

Najem dvorane in učilnic

Članice UM

Drugi uporabniki

6.1.

Glazerjeva dvorana (cena na uro)

14,00

48,00

6.2.

Glazerjeva dvorana (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

12,60

43,20

6.3.

Učilnica Brede Filo (cena na uro)

7,00

23,50

6.4.

 Učilnica Brede Filo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

6,30

21,15

6.5.

 Velika sejna soba (cena na uro)

6,00

20,00

6.6.

Velika sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

5,40

18,00

6.7.

 Mala sejna soba (cena na uro)

3,00

10,00

6.8.

Mala sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

2,70

9,00

6.9.

Soba za skupinsko delo (cena na uro)

4,00

13,50

6.10.

Soba za skupinsko delo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

3,60

12,15

6.11.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro)

11,50

40,00

6.12.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

10,35

36,00

V ceno najema ni vključen 22 % DDV.

 

7.

Publikacije UKM

7.1.

Publikacije iz zbirke Osebnosti in Dogodki ter katalogi

5,00

7.2.

Zborniki

13,00

7.3.

Zgoščenke

3,00

7.4.

Plakati

5,00

7.5.

Priložnostne znamke in razglednice

1,00

V ceno tiskanih publikacij UKM je vključen 5 % DDV, v ceno zgoščenke pa 22 % DDV.

 

8.

Bibliografska obdelava gradiva

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

8.1.

Bibliografija (vpis in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

24,00

8.2.

Katalogizacija – 1 ura

brezplačno

20,00

 

 

9.

Knjigoveške storitve

9.1.


Vezava knjig

 

Z mehkimi platnicami

10,00

 

S trdimi platnicami - lepljen knjižni blok

15,00

 

S trdimi platnicami - šivan knjižni blok

18,00

9.2.

Vezava revij - šivane knjižne pole in trda platnica

20,00

9.3.

Izdelava zaščitne škatle po meri

25,00

9.4.

Knjigoveška ura

12,00

9.5.

Zahtevnejše vezave

po knjigoveški uri

 

V ceno je vključen 22 % DDV.

 

 

10.

Druge storitve UKM

10.1.


Prodaja odpisanih knjig

 

Knjige I. kategorije

1,00

 

Knjige II. kategorije

5,00

 

Knjige III. kategorije

10,00

V ceno je vključen 5 % DDV.

10.2.

Nosilna vrečka

1,00

V ceno je vključen 22 % DDV.


1 Velja za visokošolske knjižnice Univerze v Mariboru.
2 Velja za Univerzitetno knjižnico Maribor
Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS, 13/11 s sprem. in dopol. do 72/19).

Cenik je priloga Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor; posamezne storitve se izvajajo na podlagi določil tega pravilnika.

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 je sprejel SS UKM na 10. redni seji dne 27. 3. 2019 in UO UM na 21. redni seji dne 19. 6. 2019.

Cenik najema dvorane in prostorov v Univerzitetni knjižnici Maribor za študijsko leto 2019/2020 je sprejel SS UKM na 9. korespondenčni seji dne 27. 9. 2019,
na podlagi enotne metodologije za izračun uporabnin za nepremičnine v lasti UM, ki jo je sprejel UO UM na 22. redni seji dne 5. 9. 2019.

Spremembe cenika zaradi uvedbe posebne nižje davčne stopnje na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L, UL RS, 72/19) je sprejel SS UKM na 12. redni seji dne 16. 1. 2020.


 

 

 

Ravnateljica UKM
dr. Zdenka Petermanec

Predsednik UO UM
prof. dr. Gorazd Meško