CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV UNIVERZE V MARIBORU za študijsko leto 2022/2023

1.

Storitve izposoje

 

1.1.

Letna članarina

13,00

 

Članarina za 3 mesece

5,00

 

Letna članarina za študente UM in študente v programih mobilnosti (plačajo ob vpisu na UM)

8,00

 

Osebe brez statusa študenta UM (plačajo ob podaljšanju veljavnosti študentskih storitev na UM)

6,40

 

Dijaki nad 18. let

8,00

 

Študenti drugih visokošolskih zavodov (izven UM)

11,00

 

Upokojenci

11,00

 

Brezposelni, invalidi in prejemniki denarne socialne pomoči

brezplačno

 

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

1.2.

Pravne osebe

30,00

1.3.

Članska izkaznica

5,00

1.4.

Varščina za omarico (za 3 mesece)

10,00

1.5.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 

 

1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 

Opomin pred tožbo1

15,00

 

Tožba1

dejanski stroški

1.6.

Izterjava (po 14 dneh od 3. opomina)2

25,00 + strošek po pogodbi podjetja za izterjavo

1.7.

Izgubljeno ali uničeno gradivo

 

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2012

50,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2011

80,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

1.8.

Poškodovano gradivo

 

Popravilo poškodovanega gradiva

15,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

1.9. Pošiljanje gradiva po pošti (za člane) 5,00

 

2.

Kopiranje in tiskanje

 

2.1.

Kopiranje in tiskanje na tiskalniškem sistemu

 

 

A4

0,05

 

A3

0,10

2.2.

Kopija iz mikrofilma ali mikrofiša

0,40

2.3. 3D tiskanje - model do 10 g

1,00

2.4 3D tiskanje - model nad 10 g 0,10 / g

 

3.

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

3.1.

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

 

Knjiga (1 enota)

8,00 oz. cena dobavitelja

 

Članek (do 20 strani)

3,00 oz. cena dobavitelja

3.2.

Gradivo iz tujih knjižnic

 

knjiga (1 enota)

20,00 oz. cena dobavitelja

 

članek (do 10 strani)

9,00 oz. cena dobavitelja

 


Nakup gradiva neposredno pri založniku
(članki, ki jih ni mogoče dobiti medknjižnično)

cena dobavitelja + 1,50

3.3.

Gradivo iz UKM

 

knjige (1 enota)

5,00

 

članek (do 20 strani, nato zaračunamo stroške kopiranja)

3,00

 

4.

Informacijske storitve in izobraževanje

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

4.1.

Tematske poizvedbe in svetovanje

brezplačno

24,00 + stroški izpisa

4.2.

Tematsko izobraževanje (za skupine po dogovoru, 2 šolski uri)

brezplačno

72,00

 

 

5.

Storitve digitaliziranja in reproduciranja

5.1.

Digitalni posnetek do formata A3 - do 5 strani

brezplačno

  Digitalni posnetek do formata A3 - več kot 5 strani (stran)

0,10

  Digitalni posnetek do formata A2 (stran)

0,30

5.2.

Digitalni posnetek raritetnega gradiva, do formata A3 (stran)

0,50

  Digitalni posnetek raritetnega gradiva do formata A2 (stran)

0,70

5.3.

Digitalni posnetek iz mikrofilmov/mikrofišev (stran)

0,20

5.4.

Prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na fizični nosilec uporabnika

brezplačno

5.5. Prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

1,50

5.6.

Barvni izpis digitalnega posnetka/stran

0,15

5.7. Digitalno fotografiranje s postprodukcijo (cena zunanjega izvajalca na uro)

54,00

  Digitalna fotografija (kos)

2,00

  Digitalno preslikovanje knjig iz zbirke UKM (z optično prepoznavo znakov OCR)

10,00 + 0,10 (stran)

Cena digitalnih posnetkov velja za gradivo, ki je izšlo po letu 1945, cena digitalnih posnetkov raritetnega gradiva pa za gradivo, ki je izšlo pred letom 1945. Digitalno preslikovanje knjig iz zbirke UKM v celotnem obsegu je možno, ko niso več avtorskopravno varovane. Domoznansko gradivo se skenira v srednji ločljivosti 200 do 300 dpi ob predhodni odobritvi.

 

6.

Najem dvorane in učilnic

Članice UM

Drugi uporabniki

6.1.

Glazerjeva dvorana (cena na uro)

21,00

59,50

6.2.

Glazerjeva dvorana (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

18,90

53,55

6.3.

Učilnica Brede Filo (cena na uro)

8,00

23,00

6.4.

 Učilnica Brede Filo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

7,20

20,70

6.5.

 Velika sejna soba (cena na uro)

7,50

22,00

6.6.

Velika sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

6,75

19,80

6.7.

 Mala sejna soba (cena na uro)

4,00

11,00

6.8.

Mala sejna soba (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

3,60

9,90

6.9.

Soba za skupinsko delo (cena na uro)

5,00

14,50

6.10.

Soba za skupinsko delo (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

4,50

13,05

6.11.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro)

15,50

44,00

6.12.

Čitalnica UKM - ČUK (cena na uro v primeru uporabe nad 5 ur)

13,95

39,60

V ceno najema ni vključen 22 % DDV.

 

7.

Publikacije UKM

7.1.

Publikacije iz zbirke Osebnosti in Dogodki ter katalogi

5,00

7.2.

Zborniki

13,00

7.3.

Zgoščenke

3,00

7.4.

Plakati

5,00

7.5.

Priložnostne znamke in razglednice

1,00

V ceno tiskanih publikacij UKM je vključen 5 % DDV, v ceno zgoščenke pa 22 % DDV.

 

8.

Bibliografska obdelava gradiva

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

8.1.

Bibliografija (vnos, vodenje in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

24,00

8.2.

Katalogizacija – 1 ura

brezplačno

20,00

 

 

9.

Knjigoveške storitve

9.1.

Vezava knjig

 

Z mehkimi platnicami

10,00

 

S trdimi platnicami - lepljen knjižni blok

15,00

 

S trdimi platnicami - šivan knjižni blok

18,00

9.2.

Vezava revij - šivane knjižne pole in trda platnica

20,00

9.3.

Izdelava zaščitne škatle po meri

25,00

9.4.

Knjigoveška ura

12,00

9.5.

Zahtevnejše vezave

po knjigoveški uri

 

V ceno je vključen 22 % DDV.

 

 

10.

Druge storitve UKM

10.1.

Prodaja odpisanih knjig

 

Knjige I. kategorije

1,00

 

Knjige II. kategorije

5,00

 

Knjige III. kategorije

10,00

V ceno je vključen 5 % DDV.

10.2.

Nosilna vrečka

1,00

V ceno je vključen 22 % DDV.


1 Velja za visokošolske knjižnice Univerze v Mariboru.
2 Velja za Univerzitetno knjižnico Maribor
Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 72/2019).

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023 je sprejel Strokovni svet UKM na 5. redni seji dne 4. 10. 2022 in Upravni odbor UM na 19. redni seji dne 1. 12. 2022.