Mladina 2020
Sociologija

Mladina 2020

Po desetih letih je pred nami ponovno raziskava o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020. Ker gre za nacionalno raziskavo o mladi generaciji med 15–29 let, je njena informativna vrednost tako za naročnika raziskave (Urad RS za mladino) kot tudi za mladino in celotno družbo izjemnega pomena. Naš cilj je v prvi vrsti udejanjanje temeljnega namena raziskave, ki je, da bomo na Uradu v prihodnjem nekajletnem obdobju s pomočjo Mladine 2020 nudili podporo z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na področju mladine. Ob raziskavi so izvajalci pripravili tudi priporočila, ki lahko služijo kot izhodišče za oblikovanje ukrepov. Slednji pa naj bi mladim nudili boljše pogoje za prehod v odraslost, odraslim pa mirno zrelo dobo, zavedajoč se, da je mlada generacija opolnomočena in dobro pripravljena na spopad z vsemi življenjskimi okoliščinami. Pa je res? Kakšna je torej naša mladina na pragu 21. stoletja?


Naslovnica knjige: Handbook of Patriotism
Sociologija

Handbook of patriotism

Mitja Sardoč (Ur.)

The Handbook of Patriotism brings together more than 50 chapters by some of the leading authors on the main themes and concepts associated with this area of scholarly research. Each chapter provides a comprehensive coverage of a particular aspect of this complex (and controversial) social phenomenon. This handbook is intended to provide a clear and authoritative exposition of key contemporary conceptions of patriotism, to discuss the justification and the motivational impulses associated with patriotism and to examine some of the different ideas most commonly associated with one’s attachment, identification and loyalty to a political community. At the same time, it covers a number of basic concepts associated with the ‘standard’ analysis of patriotism, e.g. civic friendship, solidarity, associative duties, civic virtue, loyalty, pride, responsibility, courage etc. Given the complexity and controversiality associated with the foundations, nature and the value as well as the status, scope and the justification of patriotism, a particular section of the handbook is devoted to the most pressing criticisms and objections dividing both advocates and critics alike.

Elektronska knjiga: https://link-springer-com.ezproxy.lib.ukm.si/referencework/10.1007/978-3...