Zgodovina Anglije

Tudor England: A History

Wooding, Lucy

Knjiga pripoveduje o neverjetni in nepričakovani zgodbi angleških vladarjev iz dinastije Tudor, ki so vladali med letoma 1485 in 1603. Od Henrika VII., ki je prišel na oblast kot neznani zunanji pretendent, do Elizabete I, ki je utrdila svojo moč in slavo v času verskih sporov in zunanjih groženj. Knjiga raziskuje tudi, kako so živeli, mislili, pisali, umirali in verovali ljudje v mestih, vaseh in skupnostih v času velikih sprememb. Avtorica uporablja različne vire, od uradnih dokumentov do osebnih pisem, da bi prikazala raznolikost in bogastvo tudorske družbe. V obdobju  dinastije Tudor so se  vladarji in ljudstvo soočali z mnogimi napetostmi in izzivi, kot so monarhična kriza, verska reformacija, vojne, upori, kuga in revščina. Avtorica analizira vzroke, potek in posledice teh dogodkov ter njihov vpliv na politično, versko, socialno in kulturno življenje. Knjiga ponuja celovito in svežo sliko tudorske Anglije, ki temelji na najnovejših raziskavah in interpretacijah.

COBISS ID=184192003