Avstrijska zgodovina
Zgodovina

Avstrijska zgodovina

Bruckmüller, Ernst

Cobiss ID: 293833728

Knjigo je napisal ugledni avstrijski zgodovinar prof. dr. Ernst Bruckmüller, knjiga pa – kot vse dosedanje knjige v zbirki Zgodovina držav in narodov – zajema celotno avstrijsko zgodovino od najzgodnejše poselitve ozemlja današnje avstrijske države do začetka 21. stoletja. Uvodnemu delu o obdobju zgodnje naselitve in dobe do »noriškega kraljestva« sledijo poglavja o srednjeveški zgodovini, v katerih usmerja avtor pozornost predvsem k družbenemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju prebivalstva oz. naselij na ozemlju današnje avstrijske republike, pri tem pa seveda ves čas obravnava tudi politično zgodovino. Za slovenskega bralca bo posebej zanimiv njegov prikaz nastajanja mest, avstrijskih dežel oz. vojvodin ter oblikovanja plemiških družin, cerkvene organizacije in mreže cerkvenih ustanov, saj gre za proces , ki je tesno povezan z razvojem na slovenskem ozemlju. Osrednji del knjige je posvečen habsburškemu obdobju (do leta 1918), ki ga Bruckmüller – kot dober poznavalec tako habsburške kot slovenske zgodovine - predstavlja na izrazito uravnotežen in izviren način. Zadnja dva tematska sklopa v knjigi pa obravnavata Avstrijo pa razpadu Habsburške monarhije: prvo avstrijsko republiko, avtoritarno stanovsko državo (1934-1938), Avstrijo pod Hitlerjem in drugo avstrijsko republiko. Z Bruckmüllerjevo knjigo smo tako na slovenskem knjižnem trgu dobili avstrijsko zgodovino, kakršne tudi Avstrijci še nimajo.

 

Povzeto po spletni strani: http://www.emka.si/avstrijska-zgodovina/PR/2466830


 


The square and the tower
Zgodovina

The square and the tower

Ferguson, Niall

Cobiss ID: 3826548


Ceauşescus Polizei
Zgodovina

Ceauşescus Polizei

Cobiss ID: 3828084


Koka-kola socijalizam
Zgodovina

Koka-kola socijalizam

Vučetić, Radina

Cobiss ID: 227732748


Ustanovitev Slovenije
Zgodovina

Ustanovitev Slovenije

Jambrek, Peter

Cobiss ID: 294026752


Post-communist mafia state
Zgodovina

Post-communist mafia state

Magyar, Bálint

Cobiss ID: 1864161


Spy chiefs
Zgodovina

Spy chiefs

Cobiss ID: 3824756


The fighting Sullivans
Zgodovina

The fighting Sullivans

Kuklick, Bruce

Cobiss ID: 95543809


Humor & nonviolent struggle in Serbia
Zgodovina

Humor & nonviolent struggle in Serbia

Sombatpoonsiri, Janjira

Cobiss ID: 95554817

Strani