Neme priče
Zgodovina

Neme priče

Štrovs, Marko

Knjiga opisuje dogodke med drugo svetovno ovojno in po njej ter sedanje stanje na področju prikritih grobišč. Knjiga je napisana kot kriminalni roman, kjer se po najdbi trupla ugotavlja, kdo je žrtev, kako in zakaj je umrla in kdo je kriv njene smrti. Prvi del je posvečen odkrivanju posmrtnih ostankov neznanih žrtev v prikritih grobiščih in urejanju vojnih pokopališč. V drugem delu so opisana dogajanja med vojno; V tretjem delu je opisana usoda značilnih skupin žrtev komunizma: slovenskih civilistov in pripadnikov oboroženih protikomunističnih sil, vojnih ujetnikov, nemške in italijanske manjšine ter Romov, vojakov in beguncev iz drugih delov nekdanje Jugoslavije.

Povzeto po Demokraciji

 

Cobiss ID: 278535936


Podivjana celina
Zgodovina

Podivjana celina

Lowe, Keith

V enaindvajsetem stoletju na konec druge svetovne vojne radi gledamo kot na čas radosti. Videli smo podobe mornarjev, kako poljubljajo dekleta na newyorškem Times Squaru, in nasmejane čete vseh narodnosti, kako si podajajo roke vzdolž pariških Elizejskih poljan. Toda kljub vsemu slavju ob koncu vojne je bila Evropa pravzaprav domovina razdejanja, anarhije, maščevanja, praznine in žalovanja.
Knjiga britanskega zgodovinarja Keitha Lowa Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni (Savage Continent: Europe in the aftermath of world war II, 2012) se začne s podrobnim opisom, kaj vse je bilo med vojno uničeno, tako na stvarni kot moralni ravni. V drugem delu avtor opisuje val maščevanja, ki je preplavil celino, v tretjem in četrtem delu pa predstavi, kaj se je zgodilo, ko so maščevanje in druge oblike nasilja spustili z vajeti: zanetili so etnično čiščenje, politično nasilje in državljanske vojne – dogodke z najbolj daljnosežnimi posledicami v evropski zgodovini. V grobem je torej opisano obdobje v letih 1944–49.
Zgodba o Evropi takoj po vojni govori o zgodovini, ki doslej še ni bila ustrezno zapisana. V nobenem jeziku doslej še ni izšlo delo, ki bi nadrobno opisovalo dogajanje po vsej celini – tako na Vzhodu kot na Zahodu – v tem prelomnem in nemirnem času. Avtor obravnava obdobje, preden so bili poskusi rehabilitacije Evrope sploh mogoči, ko so bile razmere v večini Evrope še vedno izredno spremenljive in je bila že najmanjša provokacija dovolj, da se je znova razplamtelo nasilje. Na neki način poskuša doseči nemogoče – opisati kaos. Na nekaj mestih omenja tudi Slovenijo in slovenske domobrance ter dogajanje v Mariboru. Ker osvetli različne elemente, ki so privedli do določenih povojnih grozodejstev, je knjiga še kako aktualna za Slovenijo, saj olajša razumevanje povojne zgodovine.
Kljub vsebinsko težki tematiki se knjiga odlikuje po izredni berljivosti – avtorjev slog je razumljiv, tekoč in napet. Že branje odlomka na tej strani (spodaj) bralca takoj potegne v vrtinec dogodkov, ki so oblikovali to ključno, formativno obdobje, ki je temelj nove Evrope.

Povzeto po spletni strani založbe Modrijan

 

Cobiss ID: 279800064


S puško in knjigo
Zgodovina

S puško in knjigo

Repe, Božo

Knjiga S puško v roki večplastno in objektivno opisuje tragično dogajanje na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno in ob njenem koncu.

V ospredju knjige je prikaz vzrokov in posledic celotnega dogajanja in vojnega nasilja na naših tleh, kar je v tovrstnih razpravah večinoma zanemarjeno oziroma podrejeno političnim in ideološkim interpretacijam in ciljem, fenomena in edinstvenosti slovenskega partizanskega gibanja, vloge Katoliške cerkve ... Temu opisu sledi kronologija svetovnega dogajanja v letih 1941–45.

Cobiss ID: 279301376


Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft
Zgodovina

Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft

Stöckl, Heide

47 pričevalcev vojnega časa z območja avstrijske Štajerske.

Cobiss ID: 78846465


Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?
Zgodovina

Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?

Lukan, Walter

Kakšen pomen je imelo nacionalno gibanje malega naroda, ki je živel skoraj v celoti v avstrijski državni polovici in tvoril tam komaj 4,5 odstotkov celotnega prebivalstva? Knjiga prispeva v smislu avtorjevih intenc k bolj diferencirani sliki nacionalne problematike habsburške monarhije v prvi svetovni vojni, saj je v avstrijski historiografiji slej ko prej preveč prisotno zoženo zorno polje, ki nosi izrazit pečat centra, Dunaja.  

Cobiss ID: 276764672


Med Italijo in Ilirikom
Zgodovina

Med Italijo in Ilirikom

Bratož, Rajko

Knjiga je prvo delo v slovenskem prostoru in tudi prvo delo v mednarodnih raziskavah, ki sistematično predstavlja zgodovino slovenskega ozemlja in njegovega širšega sosedstva v obdobju od druge tretjine 3. do zgodnjega 7. stoletja. Avtor vključuje vire iz antične dobe in izbor posameznih virov iz zgodnjega srednjega veka, ki se nanašajo na pozno antiko.

Demokracija, 19. 2. 2015

Cobiss ID: 276299520


Zgodovina
Zgodovina

Zgodovina

- Izčrpno o najpomembnejših dogodkih, prelomnicah in osebnostih
- Privlačno s pomočjo več kot 3000 izjemnih slik, fotografij in ilustracij
- Celovito od prvih lovcev v Afriki do podnebnih sprememb
- Objektivno , brez ideoloških sodb in samo s pomočjo neizpodbitnih dejstev

(povzeto po opisu založbe Mladinska knjga)

Cobiss: 260166912

 


2. svetovna vojna
Zgodovina

2. svetovna vojna

Holmes, Richard

Druga svetovna vojna se zdi v javnem spominu zelo živa, tudi zato, ker še vedno živimo v njeni dolgi in temni senci. Našo zavest o njej je oblikovalo na tisoče zgodovinskih študij, ilustriranih vodnikov, romanov, osebnih pričevanj in vsega drugega, če se omejimo samo na tiskani medij, seveda pa so naredile največ številne ekranizacije vojnih zgodb.

Toda knjiga zgodovinarja Richarda Holmesa 2. svetovna vojna, ki je v prevodu Mojce Vodušek izšla pri Mladinski knjigi, se kljub vsemu, kar že imamo na knjižnih policah, ne zdi odveč. Največji in najbolj uničevalen spopad vseh časov še enkrat zaživi pred očmi bralca v polni podobi, približno tako, kot če bi gledali dober televizijski dokumentarec.
 

Povzeto po Delu, avtorica Valentina Plahuta Simčič

 

Cobiss: 276310784


Tretji rajh
Zgodovina

Tretji rajh

Overy, Richard James

Zakaj je bil Hitlerju dopuščen vzpon na oblast, čeprav je njegovo stranko podpirala le tretjina volivcev? Kako je mogoče, da je Hitler, ki je stran od govorniških odrov in tulečih množic veljal za povsem brezizraznega, tako presenetljivo vplival na nemško ljudstvo? Zakaj so bili firerjevi podaniki« pripravljeni v njegovem imenu početi nezaslišana grozodejstva? Kronika mračnih let tretjega rajha je polna protislovij.

Zgodovinar Richard James Overy jih v kroniki Tretji rajh osvetli s kombinacijo privlačnega besedila, številnih dokumentov in fotografij.

Strani