Platnica knjige
Zgodovina

India and the silk roads

Lally, Jagjeet

cobiss ID: 70235395


Greece
Zgodovina

Greece

Beaton, Roderick

Cobiss ID: 45411075


The Cambridge history of Ireland
Zgodovina

The Cambridge history of Ireland

Cobiss ID: 70191107

Cobiss ID: 70197763

Cobiss ID: 70222595

Cobiss ID: 70224643

Zgodovina Irske v štirih delih od leta 600 do danes.


Pandora's box
Zgodovina

Pandora's box

Leonhard, Jörn

Cobiss ID= 297996032


Benetke
Zgodovina

Benetke

Lane, Frederic C.

Cobiss ID: 36514307

Pregled tisočletne zgodovine Beneške republike od začetkov na prelomu iz starega v srednji vek do propada konec 18. stoletja. Poleg osvetljevanja politične zgodovine delo prinaša podroben opis izgradnje političnega sistema in pregled razvoja njenih institucij. Podrobno je opisano gospodarsko življenje v Benetkah s posebnim poudarkom na trgovini in trgovskih poteh, pomemben del monografije pa se posveča tudi umetniškemu dogajanju in intelektualnim tokovom tistega časa, od razcveta humanizma in razvoja znanosti, predvsem kartografije, do odnosa do cerkve, katoliške reforme in razsvetljenstva.


Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja
Zgodovina

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

V času konstituiranja slovenske kulturne identitete na Goriškem so tolminski punt in dogodki leta 1713 odigrali zelo pomembno vlogo. Vse od takrat dalje je bilo znanstveno in drugo ukvarjanje s puntom vedno tudi otrok časa, v katerem je nastalo. Nenazadnje to dokazujejo tudi številni inovativni dogodki leta 2013. Tudi prispevki v tem zborniku so združili znanstvenike različnih generacij in usmeritev, ki so gibanje leta 1713 predstavili v novih dimenzijah in okoliščinah.

Cobiss ID: 276455168


Jugoslavija in svet leta 1968
Zgodovina

Jugoslavija in svet leta 1968

Klasić, Hrvoje

Knjiga Jugoslavija i svijet 1968. (Jugoslavija in svet leta 1968), ki je izšla leta 2012 v Zagrebu pri založbi Ljevak, opisuje položaj v Jugoslaviji v enem najbolj razburkanih let v drugi polovici “kratkega” 20. stoletja, kot ga radi imenujejo zgodovinarji. V središču njenega zanimanja je študentsko gibanje v nekdanjih jugoslovanskih republikah in pokrajinah, pri čemer podrobno analizira mednacionalne odnose med njimi ter socialne in politične reforme v Jugoslaviji tega časa, njeno posredniško vlogo med Vzhodom in Zahodom (zlasti v razmerju do gibanja neuvrščenih držav in Varšavskega pakta, kot tudi do “praške pomladi” in sovjetske okupacije Češkoslovaške) in odločilno vlogo predsednika Josipa Broza Tita v teh dogodkih. Knjiga upošteva številna doslej neznana dejstva in arhivske podatke, napisana pa je v živahnem jeziku, ki pred nami nazorno oživlja duh tega v marsičem revolucionarnega zgodovinskega časa, katerega posledice je čutiti še danes.

Cobiss ID=278158848

Dostop do e-knjige v hrvaščini


Tretji rajh
Zgodovina

Tretji rajh

Overy, Richard James

Zakaj je bil Hitlerju dopuščen vzpon na oblast, čeprav je njegovo stranko podpirala le tretjina volivcev? Kako je mogoče, da je Hitler, ki je stran od govorniških odrov in tulečih množic veljal za povsem brezizraznega, tako presenetljivo vplival na nemško ljudstvo? Zakaj so bili firerjevi podaniki« pripravljeni v njegovem imenu početi nezaslišana grozodejstva? Kronika mračnih let tretjega rajha je polna protislovij.

Zgodovinar Richard James Overy jih v kroniki Tretji rajh osvetli s kombinacijo privlačnega besedila, številnih dokumentov in fotografij.


2. svetovna vojna
Zgodovina

2. svetovna vojna

Holmes, Richard

Druga svetovna vojna se zdi v javnem spominu zelo živa, tudi zato, ker še vedno živimo v njeni dolgi in temni senci. Našo zavest o njej je oblikovalo na tisoče zgodovinskih študij, ilustriranih vodnikov, romanov, osebnih pričevanj in vsega drugega, če se omejimo samo na tiskani medij, seveda pa so naredile največ številne ekranizacije vojnih zgodb.

Toda knjiga zgodovinarja Richarda Holmesa 2. svetovna vojna, ki je v prevodu Mojce Vodušek izšla pri Mladinski knjigi, se kljub vsemu, kar že imamo na knjižnih policah, ne zdi odveč. Največji in najbolj uničevalen spopad vseh časov še enkrat zaživi pred očmi bralca v polni podobi, približno tako, kot če bi gledali dober televizijski dokumentarec.
 

Povzeto po Delu, avtorica Valentina Plahuta Simčič

 

Cobiss: 276310784


Zgodovina
Zgodovina

Zgodovina

- Izčrpno o najpomembnejših dogodkih, prelomnicah in osebnostih
- Privlačno s pomočjo več kot 3000 izjemnih slik, fotografij in ilustracij
- Celovito od prvih lovcev v Afriki do podnebnih sprememb
- Objektivno , brez ideoloških sodb in samo s pomočjo neizpodbitnih dejstev

(povzeto po opisu založbe Mladinska knjga)

Cobiss: 260166912

 

Strani