Kje pa vas jezik žuli?
Slovenščina
Helena Dobrovoljc et. al.

Monografija Kje pa vas jezik žuli? prinaša na empirični metodi oz. uporabniški izkušnji pripravljen izbor jezikovnih zadreg, ki se izkazujejo na različnih ravneh jezikovne zgradbe: na izrazni ravni, na skladenjsko-pomenski in besedilni ravni. Ne odstira pa le problematičnih poglavij v jezikovnem sistemu, temveč sega tudi na področja stilistike in normativnosti, torej vrednotenja jezikovnih prvin glede na tradicionalne sisteme socialne- in funkcijske zvrstnosti, na gibanje znotraj jezika in na tihe spremembe v elektronski dobi, ki jih sodobno jezikoslovje lahko že zaznava in tudi opisuje.

Vir: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kje-pa-vas-jezik-zuli#vV

COBISS.SI-ID - 304470016

 

Založba: 
Založba ZRC, ZRC SAZU
Letnica: 
2020
Področje: