Introduction to translation and interpreting studies

Ferreira, A., Schwieter, j. W.
Slovenščina

Prispevki v zborniku prinašajo različne poglede na prevajanje in tolmačenje in segajo na podorčja strojnega prevajanja, prevajalskega procesa, teoretičnih pristopov in mnogo drugih.

 

Dolmetschen als Dienst am Menschen

Klaus Kaindl, Sonja Pöllbauer, Dalibor Mikić (ur.)
Slovenščina
Dolmetschen als Dienst am Menschen

Jubilejni zbornik prinaša različne poglede na etično-humanistične, politično-pravne in kritične dimenzije tolmačenja.

Grammar and Beyond

John D. Bunting, Liciana Diniz, Randi Reppen
Slovenščina
Grammar and Beyond

Učbenik z razlago angleške slovnice in vajami, primeren za uporabnike z višjim nivojem znanja.

COBISS.SI-ID - 24595976

 

 

Practical English Phonetics and Phonology

Beverly Collins et. al.
Slovenščina
Practical English Phonetics and Phonology

Visokošolski učbenik je namenjen študiju in spoznavanju angleške fonetike in fonologije. Vsebuje pregled angleških jezikovnih variant, naglasov in narečij ter strukturo angleških glasov.

 COBISS.SI-ID - 69641570

Kje pa vas jezik žuli?

Helena Dobrovoljc et. al.
Slovenščina
Kje pa vas jezik žuli?

Monografija Kje pa vas jezik žuli? prinaša na empirični metodi oz. uporabniški izkušnji pripravljen izbor jezikovnih zadreg, ki se izkazujejo na različnih ravneh jezikovne zgradbe: na izrazni ravni, na skladenjsko-pomenski in besedilni ravni.

Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2

Maenner, Dieter
Slovenščina
Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2

Zbirka testov za pripravo na izpit Goethe-Zertifikat B2.

 

COBISS.SI-ID - 513077296

Berufsfelder für Dolmetscherinnen

Kadrić, Mira (ur.)
Slovenščina
Berufsfelder für Dolmetscherinnen

Zbornik prinaša vpogled v zaposlitvene možnosti tolmačev in prevajalcev, na primer na področju učiteljev jezikov, v marketingu, menedžmentu znanja in terminologij, medicinskem turizmu, književnem in vojaškem prevajanju.

COBISS.SI-ID - 97880577

 

Der Bildungswortschatz

Augst, Gerhard
Slovenščina
Der Bildungswortschatz

Priročnik za razumevanje besedišča še tako zahtevnega besedila.

 

COBISS.SI-ID - 97863425

Od jezika k filozofiji in nazaj

Bojan Borstner, Tomaž Onič, Simon Zupan (ur.)
Slovenščina
Od jezika k filozofiji in nazaj

Knjiga je posvečena red. prof. za angleško jezikoslovje Filozofske fakultete UM Dunji Jutronić in prinaša prispevke iz področij anglistike in amerikanistike, filozofije ter prevajalstva. Delo je rezultat sodelovanja Oddelka za anglistiko in amerikanistiko, Oddelka za filozofijo ter Oddelka za prevodoslovje FF MB.

 

COBISS ID=96696065

The Routledge Handbook of Educational Linguistics

Martha Bigelow, Johanna Ennser-Kananen (ur.)
Slovenščina
The Routledge Handbook of Educational Linguistics

The Routledge Handbook of Educational Linguistics ponuja pregled ključnih in sodobnih tem, povezanih z jezikoslovjem in izobraževanjem. Knjiga vsebuje 30 prispevkov znanih in uveljavljenih avtorjev. 

ID=95028993

Strani