Großes Übungsbuch Wortschatz aktuell

Lilli Marlen Brill, Marion Techmer
Slovenščina

Knjiga prinaša obsežno zbirko vaj za nadgradnjo nemškega besedišča, vaje pa so prinerne za stopnje A2 do C1.

 

COBISS.SI-ID - 90985219

Changing Paradigms and Approaches in Interpreter Training

Pavol Šveda
Slovenščina

Zbornik prinaša poglede na spremembe v izobraževanju tolmačev v Srednji Evropi.

COBISS.SI-ID - 65244163

Dolmetschen als Dienst am Menschen

Klaus Kaindl, Sonja Pöllbauer, Dalibor Mikić (ur.)
Slovenščina

Jubilejni zbornik prinaša različne poglede na etično-humanistične, politično-pravne in kritične dimenzije tolmačenja.

The Routledge Handbook of Interpreting

Holly Mikkelson, Renée Jourdenais
Slovenščina

The Routledge Handbook of Interpreting ponuja obsežen pregled tolmačenja in je namenjena študentom in profesorjem prevajalstva oz. tolmačenja. Vsebuje 27 poglavij, v katerih vodilni strokovnjaki tega področja predstavijo zgodovinski pregled in razvoj tolmačenja, glavna področja tolmačenja, vlogo tolmačev ter ponudijo pogled v prihodnost tega poklica.

Grammar and Beyond

John D. Bunting, Liciana Diniz, Randi Reppen
Slovenščina

Učbenik z razlago angleške slovnice in vajami, primeren za uporabnike z višjim nivojem znanja.

COBISS.SI-ID - 24595976

 

 

Practical English Phonetics and Phonology

Beverly Collins et. al.
Slovenščina
Practical English Phonetics and Phonology

Visokošolski učbenik je namenjen študiju in spoznavanju angleške fonetike in fonologije. Vsebuje pregled angleških jezikovnih variant, naglasov in narečij ter strukturo angleških glasov.

 COBISS.SI-ID - 69641570

Kje pa vas jezik žuli?

Helena Dobrovoljc et. al.
Slovenščina
Kje pa vas jezik žuli?

Monografija Kje pa vas jezik žuli? prinaša na empirični metodi oz. uporabniški izkušnji pripravljen izbor jezikovnih zadreg, ki se izkazujejo na različnih ravneh jezikovne zgradbe: na izrazni ravni, na skladenjsko-pomenski in besedilni ravni.

Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2

Maenner, Dieter
Slovenščina
Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2

Zbirka testov za pripravo na izpit Goethe-Zertifikat B2.

 

COBISS.SI-ID - 513077296

Berufsfelder für Dolmetscherinnen

Kadrić, Mira (ur.)
Slovenščina
Berufsfelder für Dolmetscherinnen

Zbornik prinaša vpogled v zaposlitvene možnosti tolmačev in prevajalcev, na primer na področju učiteljev jezikov, v marketingu, menedžmentu znanja in terminologij, medicinskem turizmu, književnem in vojaškem prevajanju.

COBISS.SI-ID - 97880577

 

Der Bildungswortschatz

Augst, Gerhard
Slovenščina
Der Bildungswortschatz

Priročnik za razumevanje besedišča še tako zahtevnega besedila.

 

COBISS.SI-ID - 97863425

Strani