Od 1896 do 1904 je obiskoval nižjo gimnazijo v Mariboru, višjo v Gorici. Po končani gimnaziji se je vpisal na študij teologije na bogoslovno učilišče v Kamniku in na škofijsko bogoslovno učilišče v Mariboru. Leta 1907 je bil posvečen v mašnika. Študij je nadaljeval v Freiburgu, kjer je leta 1913 zagovarjal doktorat s področja filozofije. Po vrnitvi je do leta 1915 poučeval na zasebni frančiškanski gimnaziji v Gorici. V obdobju 1915–1918 je bil vojni kurat. Po vojni je bil do leta 1927 učitelj na zasebni frančiškanski gimnaziji v Kamniku. Leta 1928 se je v Ljubljani zaposlil kot provizorni prokurator, nato leta 1931 kot provizorni definitor in gvardijan v Kamniku. V nemščini je izdal svojo disertacijo o zgodovini frančiškanskega reda na Spodnjem Štajerskem v času prosvetljenega absolutizma.

Nina Lončar

Viri: 
Ilustrirani Slovenec, 28. julija 1929, str. 234.
Slovenski biografski leksikon, 4. zvezek, Zadružna gospodarska banka, str. 489, 490.
Kokol, Hadrijan (Franc)