Sin župana in posestnika Jožefa Kosarja, ki je ljudsko šolo obiskoval v Braslovčah in pri frančiškanih v Kamniku. Po gimnaziji v Kranju se je vpisal na študij filozofije v Ljubljani. Jeseni 1842 je vstopil v bogoslovnico v Celovcu. 15. septembra 1846 je bil posvečen v mašnika. V obdobju 1846-1848 je delal kot kaplan v Poljčanah in v Vojniku. Začasno se je upokojil od leta 1848 do leta 1855. Leta 1853 je vstopil v misijonsko družbo sv. Vincencija Pavl. pri sv. Jožefu nad Celjem, a jo kmalu zapustil. Pisal je za Drobtinice, Slomškovo Djanje svetnikov božjih, napisal je Prijazni list mnogo dušnih pastirjev vernim lavantinske škofije, sestavil Dogodivščino sv. Vere, z dekanom Mih. Stojanom priredil šmarnice Marijin rožen cvet in napisal Katoliška cerkva in njeni nasprotniki. Spomladi 1855 je bil nameščen za kaplana v Braslovčah. Leta 1856 je odšel v Št. Andraž na Koroškem za kornega vikarja, obenem je opravljal delo dvornega kaplana in spirituala za bogoslovce 4. letnika. Ko se je sedež škofije leta 1859 prenesel v Maribor, ga je Slomšek imenoval za konzistorialnega svetnika in ga postavil za spirituala novega škofijskega duhovniškega semenišča. Leta 1860 je bil imenovan za konzulenta karitativnega društva katoliških gospa. V okviru tega društva si je prizadeval pridobiti v Maribor redovnice. Tako so leta 1864 v Maribor prišle šolske sestre iz Eggenberga. Sodeloval je pri ustanovitvi mariborske čitalnice in v njej večkrat predaval na temo narodnosti in katoliške duhovščine. 1. februarja 1865 se je preselil v Kozje, kjer je delal kot župnik in dekan do vrnitve v Maribor - leta 1870. Kot stolni kanonik je na bogoslovju predaval cerkveno pravo. Leta 1873 je pomagal pri ustanovitvi Podporne družbe lavantinskih duhovnikov in bil njen predsednik. Predsedoval je Katoliškemu tiskovnemu društvu v Mariboru in sodeloval pri Slovenskem gospodarju. Papež ga je leta 1888 odlikoval z naslovom hišnega prelata in z zaslužnim križcem. Leta 1893 je postal stolni dekan.

Nina Lončar

Viri: 
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski kn. šk. Ordinariat, Maribor, 1928, str. 383, 391, 406.
Slovenski gospodar, 23. avgusta 1894, str. 288.
Slovenski gospodar, 11. septembra 1935, priloga, str. 5, 6.
Slovenski narod, 4. aprila 1871, str. 2.
Slovenski narod, 13. junija 1894, str. 3.
Slovenski narod, 14. junija 1894, str. 2.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 17. marca 1893, str. 99.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 15. junija 1894, str. 235.
arodne, 15. junija 1894, str. 235. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 26. junija 1878, str. 204.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 22. aprila 1863, str. 126.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 30. decembra 1863, str. 419.
Ilustrovani narodni koledar za prestopno leto 1896, Dragotin Hribar, str. 61-71.
Rokopisna zbirka UKM.
Kosar, Franc