Rodil se je 24. maja 1940 v Križevcih pri Ljutomeru. V Mariboru je končal osnovno in srednjo šolo. Šolanje je nadaljeval na Oddelku za metalurgijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1965 diplomiral. Prve delovne izkušnje je pridobival v Mariborski livarni, kjer je na področju razvoja tehnologije, proizvodov in investicijske izgradnje delal do leta 1976. V tem času se je začelo njegovo sodelovanje s takratno Višjo tehniško šolo. Izvoljen je bil v asistenta za predmeta Tehnologija gradiv I in II. Leta 1974 je začel z neposrednim doktorskim študijem na eni najbolj uveljavljenih tehniških evropskih univerz – Montanuniversität Leoben. Tu je leta 1980 doktoriral iz metalurških znanosti.
1976 se je redno zaposlil na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, kjer je bil od leta 1979 do leta 1983 predstojnik Oddelka za strojništvo Visoke tehniške šole; nato od leta 1983 do 1987 dekan Tehniške fakultete. Do leta 1987 je kot vodja Laboratorija za raziskavo materialov postavil temelje današnjega laboratorija in s tem inštituta. Bil je pionir elektronske mikroskopije na mariborski univerzi. Leta 1987 je bil izvoljen za rektorja Univerze v Mariboru. Opravljal je vrsto pomembnih javnih funkcij. Leta 1989 je bil izvoljen za rednega profesorja za področje Gradiva in predmet Industrijski inženiring. Po izteku 2. rektorskega mandata, ki je trajal do leta 1993, je postal župan mesta Maribor. Bil je svetnik Državnega sveta Republike Slovenije, svetnik Mestnega sveta Občine Maribor, predsednik Zveze mariborskih športnih društev, za kar je prejel vrsto javnih priznanj in državnih odlikovanj (državno odlikovanje reda dela s srebrnim vencem, zlati grb mesta Maribor ...). Je častni občan mesta Maribor. Leta 2000 so mu na Univerzi v Mariboru podelili naziv častni senator. Leta 2011 je dobil naziv zaslužni profesor.
Več kot 20 let sodeluje v uredniškem odboru Livarskega vestnika, ki ga izdaja Društvo livarjev Slovenije, katerega častni član je postal leta 2008. Na podlagi svojih raziskovanj je objavil številna znanstvena in strokovna dela s področja metalurgije. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim državno odlikovanje reda dela s srebrnim vencem, državno nagrado Sklada Borisa Kidriča za raziskovalne dosežke in Zlato plaketo Univerze.
 

Nina Lončar

Viri: 
Korade, Dragica: Raščan ne potrebuje znanja, Večer, 67, št. 209, 10. september 2011, str. 2-5.
prof. dr. Alojz Križni član Društva livarjev Slovenije, Livarski vestnik, 56, št. 4, 2008, str. 228.
Trideset let Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru, 2005, str. 146-148.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alojz_Kri%C5%BEman
Križman, Alojz
Križman, Alojz