Po končani ljudski šoli v domačem kraju se je vpisal na nižjo gimnazijo na Ptuju. Leta 1889 je vstopil v frančiškanski red in nadaljeval študij na redovnih zavodih na Tirolskem. V mašnika je bil posvečen v Salzburgu leta 1895. Leta 1900 je prestopil v slovensko frančiškansko provinco. V obdobju 1900-1902 je opravljal delo pomožnega duhovnika pri Sv. Trojici, nato je bil do leta 1912 magister novincev v Brežicah. Od leta 1912 do 1923 je bil pomožni duhovnik v župniji Matere milosti v Mariboru in magister klerikov. Nato ponovno dve leti  pomožni duhovnik pri Sveti Trojici.  V letih 1925-1926 je bil magister klerikov v Ljubljani; v letih 1926-1931 gvardijan v Novem mestu in leta 1931 predstojnik v Rocnem pod Šmarno goro. Kot pomožni duhovnik je napisal ali poslovenil: Pobožnost v čast Sv. Filumeni, Velikodušno dejanje ljubezni za duše v vicah, Pobožnost prvega petka…

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1928, str. 614.