Gimnazijo je obiskoval v Celju, na Ptuju in na Sušaku. Nato se je vpisal na bogoslovje v Mariboru, kjer je bil 19. julija 1888 posvečen v mašnika. Delo kaplana je opravljal v Marenbergu, Kamnici pri Mariboru, Vojniku, na Ptujski gori in v Cirkovcah. Od leta 1897 do upokojitve je bil župnik v Lučah. Ukvarjal se je z jezikoslovjem in domačo zgodovino. Bil je dopisnik Slovenca, svoje prispevke in razprave je objavljal tudi v Dom in svet, Stražo, Slovenskega gospodarja, Popotnika in Vrtec.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenec, 4. februarja 1928, str. 3.
Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, IV. zvezek, Slovenska matica, Ljubljana, 1898, str. 216.
Jutro, 4. februarja 1928, str. 4.