Ljudske šole je obiskoval v Mozirju; gimnazijo v Celju. Nato se je vpisal na bogoslovje v Mariboru. V mašnika je bil posvečen leta 1863. Študij je nadaljeval na Dunaju, kjer je leta 1868 promoviral doktorat na področju teologije. Po vrnitvi je delal kot kaplan na Vranskem in pri Novi Cerkvi. Od leta 1869 do leta 1872 je predaval cerkveno pravo, patrologijo in cerkveno zgodovino na mariborskem bogoslovnem učilišču. Nato je bil župnik pri Sv. Martinu pri Šaleku in pri Sv. Petru pod Sv. Gorami. Leta 1890 je bil v slovenjegraškem okraju izvoljen za deželnega poslanca. Dejaven je bil na gospodarskem področju.

Nina Lončar

Viri: 
Jutro, 31. oktobra 1936, str. 3.
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor 1928, str. 446.
Slovenec, 11. oktobra 1897, str. 3.
Slovenski gospodar, 14. oktobra 1897, str. 370.