Foto 1: Ivan Napotnik: Primož Trubar, UKM
02. Junij 2023

Četrtek, 8. junij, 17.00, Glazerjeva dvorana

V okviru Spominjaj in cikla Rajhmanovo predavanje bosta letos predavala prof. dr. Vinko Potočnik in mag. Majda Potrata, prireditev bo povezoval mag. Franci Pivec.

Letošnji Dan Primoža Trubarja nosi skupni naslov Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika.