MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1917, DR. ANTON KOROŠEC, 1872–1940
06. Maj 2022

Na ogled maja 2022, Izložba UKM

Meseca maja je v Izložbi UKM na ogled razstava Majniška deklaracija 1917, Dr. Anton Korošec, 18721940. 

30. maja je dr. Anton Korošec, slovenski politik in teolog, v dunajskem državnem zboru prebral Majniško deklaracijo, ki je imela za Slovence odločilne posledice. 

Gradivo je iz Zbirke drobnih tiskov, Rokopisne zbirke in fonda UKM ter Pokrajinskega muzeja Maribor.  

Izbor: dr. Vlasta Stavbar, tehnična izvedba: Aleš Pipan.