PREDSTAVITEV KNJIGE PROF. DR. NADE ŠABEC
12. April 2022

V Zasedanjih s knjigami tokrat predstavljamo znanstveno monografijo prof. dr. Nade Šabec z naslovom Slovene Immigrants and their Descendants in North America: Faces of Identity (Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Severni Ameriki: Obrazi identitete).

Knjiga, v kateri so predstavljeni rezultati več desetletij trajajočega raziskovanja jezikovne rabe med ameriškimi Slovenci in Kanadčani ter njihove identitete, je v tiskani obliki izšla januarja letos pri Univerzitetni založbi Maribor v okviru knjižne zbirke Zora.

Publikacijo bo predstavila avtorica prof. dr. Nada Šabec, v imenu uredniškega odbora Zore bo občinstvo nagovoril prof. dr. Bernard Rajh, bivši ravnatelj UKM, o knjigi bo spregovoril prof. dr. Matjaž Klemenčič, eden od dveh recenzentov, po Zoomu pa se bo v razpravo iz ZDA vključil tudi ugledni jezikoslovec z Univerze v Kansasu (University of Kansas, Lawrence) prof. dr. Marc L. Greenberg.

Torek, 19. april, ob 17.00, Glazerjeva dvorana