PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE DLUM OB STOLETNICI ORGANIZIRANE LIKOVNE DEJAVNOSTI V OKOLJIH SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
28. April 2022

Četrtek, 5. maj, 17.00, Glazerjeva dvorana

Publikacijo bodo v Zasedanjih s knjigami predstavili urednika Vojko Pogačar in Primož Premzl, direktorica Umetnostne galerije Maribor Breda Kolar Sluga in kipar Marjan Drev.

Urednik publikacije Vojko Pogačar je zapisal: »Pred sto leti je pomenilo organizirano likovno delovanje v našem okolju med drugim tudi državotvorno dejavnost, brez katere ne bi bili mogoči nadaljnji koraki osamosvajanja, saj je šlo po razpadu Avstro-Ogrske monarhije za prve korake v iskanju lastne slovenske identitete in hkrati tudi mesta Maribor. Ob stoletnem jubileju je bilo torej nujno ozreti se na splet likovnih dejavnosti v našem okolju, na kaj vse so vplivale, kam vse so se usmerile, kdo vse so bili akterji v določenih obdobjih.«

Dr.h.c. Vojko Pogačar.