Šolal se je na glavni celjski okrožni šoli in na gimnaziji v Celju. Bogoslovje je študiral v Celovcu. S preselitvijo lavantinskega škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor se je preselil tudi Franc Ogradi. 25. julija 1860 ga je škof Anton Martin Slomšek posvetil v mašnika.  Kot kaplan je služboval v Slovenskih Konjicah (1861-1866) in do leta 1868 na Sladki gori v romarski cerkvi šmarske dekanije. Maja 1868 je postal mestni vikar v Celju. Leta 1875 je bil poklican v Maribor, kjer je najprej delal kot spiritual v bogoslovju, nato kot stolni kanonik in ravnatelj bogoslovja. Leta 1890 se je vrnil v Celje kot opat in mestni župnik. Z dr. Ivanom Dečkom in dr. Josipom Sernecem je sodil med celjske rodoljube. Bil je prvi predsednik Cecilijanskega društva za lavantinsko škofijo, ustanovljenega leta 1887. Dejaven je bil kot član okrajnega šolskega sveta in član odbora Južnoštajerske hranilnice.

Nina Lončar

Viri: 
Straža, 31. oktobra 1921, str. 3.
Nova doba, 24. julija 1920, str. 2.
Straža, 25. julija 1910, str. 1.
Slovenec, 26. julija 1910, str. 2.
Slovenec, 30. oktobra 1921, str. 2.
Slovenski gospodar, 28. julija 1910, str. 3.
Slovenski gospodar, 4. avgusta 1910, str. 4.
Slovenski gospodar, 3. novembra 1921, str. 4.
Slovenec, 12. julija 1936, str. 6.
Spomenica ob sedemdesetletnici lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, bogoslovno učilišče, Maribor, 1929, str. 15, 16.
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 440.