Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in svoj študij nadaljeval na mariborskem bogoslovju. V mašnika je bil posvečen leta 1889. Kot kaplan je delal od leta 1899 v Šmarju pri Jelšah, od leta 1891 v Rogatcu in od leta 1893 v Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah. Nato je bil župnik v Pamečah pri Slovenj Gradcu (od 1897 do 1908) in v Škalah pri Velenju, kjer je delal do smrti. V času, ko je bil župnik v Škalah je bil tudi dekan Šaleške doline. Bil je priznan cerkveni govornik, več svojih govorov je izdal v Duhovnem Pastirju.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1907, str. 410.
Slovenski gospodar, 27. novembra 1935, str. 3.
Slovenec, 23. novembra 1935, str. 3.
Slovenec, 26. novembra 1935, str. 3.
Slovenec, 27. novembra 1935, str. 3.
Rotner, Janez