Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, nato se je vpisal na gimnazijo v Mariboru. Šolanje je nadaljeval v Gradcu, kjer je študiral filozofijo in teologijo. V mašnika je bil posvečen leta 1832. Do leta 1840 je bil kaplan v Bučkovcih pri Mali Nedelji, do leta 1846 v Križevcih pri Ljutomeru, do leta 1850 v Lučanah in do leta 1857 v predmestni fari v Mariboru. Na koncu je bil kurat v Gaju nad Mariborom. Bil je zagovornik poučevanja otrok v domačem jeziku. V času, ko je bil v Lučanah, je učil slovenske otroke vse šolske predmete v slovenskem jeziku. Za gimnazijsko knjižnico na slovenski šoli v Mariboru je daroval knjige, zato ga je vlada osumila panslavizma. Po razpustu redemptoristov v Mariboru, si je prizadeval za reorganizacijo šolstva v nekdanjem graškem predmestju Maribora. Uspelo mu je leta 1854 z ustanovitvijo župnijske trivialne šole. Bil je član štajerskega zgodovinskega društva v Gradcu in Mohorjeve družbe ter podporni član ptujskega gospodarskega bralnega društva.

Nina Lončar

Viri: 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor, 1908, str. 379.
Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, Muzejsko društvo za Kranjsko, Ljubljana, 1909, str. 98, 99.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1911, str. 231.
Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, Jožef Blaznik, Ljubljana, 1851, str. 59, 60.
Slovenski gospodar, 19. marca 1903, str. 5.
Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga, SAZU, Ljubljana, 1960-1971, str. 314.
Rokopisna zbirka UKM.