Od leta 1973 je predaval na Višji pravni šoli v Mariboru (danes Pravni fakulteti Univerze v Mariboru). Leta 1974 je magistriral iz mednarodnega trgovinskega prava na New York University. Leta 1980 je doktoriral iz primerjalnega gospodarskega prava. Leta 1990 je bil na prvih večstrankarskih volitvah izvoljen v Skupščino Republike Slovenije in postal predsednik Družbenopolitičnega zbora Skupščine.
Funkcijo rektorja je opravljal tri mandate od leta 1993 do 2002. Leta 2001 je prejel priznanje ambasador znanosti. Leta 2002 je bil imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Po vrnitvi v Slovenijo je dve leti predaval civilno in stvarno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, občasno pa je predaval tudi na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Od leta 2007 je predsednik zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea − Evropski center Maribor.
Bil je član predsedstva Evropske rektorske konference in predsednik Podonavske rektorske konference. Je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem na Dunaju. Dr. Ludvik Toplak je od leta 2012 častni občan Mestne občine Maribor.

Nina Lončar

 

Viri: 
Ludvik Toplak, Univerza v Mariboru v luči Evropskega univerzitetnega prostora – univerza za 21. stoletje. Monografija Univerze v Mariboru 1993-2003, Maribor, 2006.
Arhiv Rektorat Univerze v Mariboru
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Toplak
Toplak, Ludvik