Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite modulov informacijskega opismenjevanja, ki so namenjeni podpori študiju in pridobivanju kompetenc.

Tečaji so  namenjeni:

1. osnovam informacijskega opismenjevanja: COBISS+, mCOBISS,  Kje je kaj v UKM?, E-viri dostopni na UM;

2. iskanju, vrednotenju in etični rabi temeljnih študijskih virov in literature;

3. znanstvenemu komuniciranju: Kako napisati znanstveni članek, Načela znanstvenega komuniciranja in vrednotenje bibliografij, Povečajte svoj raziskovalni vpliv, Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, Uporaba orodij za citiranje …

3.1 tujim študentom: Library Service for International Students;

3.2  Individualni pomoči pri pripravi dispozicije: relevantnost, disertabilnost: http://libguides.ukm.um.si/content.php?pid=597490;

4. brucem: Uvajalni teden za bruce;

5. študentom ob začetku študijskega leta: Študentski oktober v UKM 

6. drugim oblikam podpore študiju in raziskovanju: vabljena predavanja, prireditve, razstave …

Seznam modulov in prijava: https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=601016&p=4161640


Koristne povezave:

Dodatne informacije vam bo posredovala koordinatorica izobraževanja Kristina Šrot:  tina.srot@um.si.