Srednje šole in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil 16. julija 1888 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in v Jarenini. Leta 1891 je bil poklican v Maribor za kornega vikarja. Leto pozneje je začel opravljati delo kateheta na mariborski deški šoli. Leta 1899 je bil imenovan za profesorja verouka na državnem moškem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve (1926). Po smrti ravnatelja Pirca je bil v letu 1920 nekaj časa ravnatelj moškega učiteljišča. V obdobju 1899-1905 je bil spiritual v mariborskem deškem semenišču. Leta 1926 ga je papež odlikoval z imenovanjem za monsignora, istega leta je prejel od kralja red sv. Save IV. stopnje. Svoje prispevke je objavljal v Straži, Voditelju v bogoslovnih vedah in v Slovenskem gospodarju. V uredništvu slednjega ter v upravi Cirilove tiskarne je po upokojitvi pomagal vse do leta 1941, ko je prišlo do razpustitve. Veljal je za odličnega govornika. Bil je med ustanovnimi člani Zgodovinskega društva v Mariboru, član Katoliškega tiskovnega društva in njegove naslednice tiskovne organizacije ter Cecilijanskega društva.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski gospodar, 17. avgusta 1938, str. 4.
Slovenski gospodar, 24. avgusta 1938, str. 10.
Straža, 24. decembra 1924, str. 4, 5.
Slovenski gospodar, 27. marca 1929, Velikonočna priloga, str. 1.
Slovenski gospodar, 8. junija 1932, str. 13.
Slovenski gospodar, 28. oktobra 1926, str. 3.
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1913, str. 198-201.
Napotnik Mihael, Vtisnite si te moje besede v svoja srca in v svoje duše!, Maribor, 1910, str. 88, 91.
Vreže, Janez Krstnik