Ljudske šole in dva razreda na zasebni realki je obiskoval na Dunaju. Šolanje na področju glasbe je začel pri Florianu Pammerju, ki ga je učil petja in igranje na flavto. Iz tega časa izvirajo tudi njegovi prvi poskusi komponiranja. V obdobju 1866-1869 je obiskoval Wiener Konservatorium, na katerem je pri profesorju Ziererju izpopolnil svoje znanje v igranju flavte in se pri profesorju Köhlerju učil nauka o harmoniji. Istočasno je pri skladatelju Morizu Käßmayerju študiral kontrapunkt in kompozicijo. Med služenjem vojaščine je bil soloflavtist in kapelnik. Leta 1873 je v Hofburgtheater postal gledališki kapelnik. Kot gledališki kapelnik je nato delal v Budimpešti, Olmützu, Kronstadtu, Hermannstadtu, Aradu…, pozneje pa kot vojaški kapelnik v Trientu, Mostarju, Plevljah in Trstu. Popotovanje je končal v Mariboru, kjer je leta 1881 postal kapelnik gledališkega orkestra. Leta 1882 je postal stolni organist in prevzel vodenje moške pevske zveze (Männergesangsverein), ki se je tedaj znašla v težavah, saj so sposobni kadri vstopili v novoustanovljeno filharmonično društvo. Kljub temu je uspel zbor povzdigniti na visoko raven ter je z njim v času svojega 25-letnega vodenja dosegal odmevne uspehe. Tako je leta 1886 prejel prvo nagrado na šestem štajerskem festivalu pevskih zvez. Zveza mu je podelila naziv častnega zborovodje in mu posvetila bogato okrašeno Wagnerjevo sobo (Wagnerstüberl). Od leta 1883 do 1885 je bil pomožni učitelj glasbe na moškem učiteljišču. 25. aprila 1895 je opravil izpit za pouk glasbe na srednjih šolah in od leta 1896 naprej poučeval petje na klasični gimnaziji. Sodi med najbolj uspešne štajerske skladatelje. Ustvaril je več kot 250 skladb: kot stolni organist je ustvaril veliko polifoničnih stiliziranih maš za orkester, preludijev, ofertorijev, motet Jubilate Deo ... Kot umetnik je napisal tri operete (Marietta, Das Blümchen Wunderhold in Brambarsetto) ter več uvertur, maršev, eno in večglasnih pesmi.

Nina Lončar
 

Viri: 
Cerkveni glasbenik, Cecilijino društvo, Ljubljana, 1916, str. 10.
Straža, 27. decembra 1915, str. 4.
Straža, 9. oktobra 1914, str. 6.
Südsteierische Post, 15. junija 1898, str. 4.
Südsteierische Post, 6. avgusta 1892, str. 5.
Südsteierische Post, 13. septembra 1899, str. 4.
Südösterreichische Stimmen, 16. julija 1907, str. 3.
Jahres-bericht über Schuljahr 1915-1916, Verlag des K.K. Staatsgymnasiums, Marburg, 1916, str. 27-30.
Hausmann Franz, Südsteirmark, Graz, 1925, str. 296-299.
Wagner, Rudolf
Wagner, Rudolf