The weeding handbook : a shelf-by-shelf guide
Slovenščina
Vnuk, Rebecca

Priročnik s preizkušenimi strategijami vdrževanja knjižničnih zbirk.

COBISS.SI ID 133102595

Založba: 
ALA Editions
Letnica: 
2022
Področje: