Bibliotekarstvo

The weeding handbook : a shelf-by-shelf guide

Vnuk, Rebecca

Priročnik s preizkušenimi strategijami vdrževanja knjižničnih zbirk.

COBISS.SI ID 133102595


Bibliotekarstvo

The post-pandemic library handbook

Todaro, Julie

Pandemija COVID-19 je tudi knjižnice prisilila k takojšnji prilagoditvi situaciji, avtorica pa se v priročniku sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi bili na izredne situacije že pripravljeni - s storitvami, prostorom, zaposlenimi, gradivom, izobraževanjem, komuniciranjem, vodenjem, ... s poudarkom na strateškem načrtovanju. S pomočjo številnih tabel in primerjavami pred, med in po pandemiji pa lahko ugotovimo, kje smo trenutno in kje bi morali biti.

COBISS.SI ID 132364291