Bibliotekarstvo

Libraries & sustainability : programs and practices for community impact

edited by René Tanner ... [et al.]

Knjiga obravnava različne tipe knjižnic in vključevanje trajnosti skozi vodenje, dogodke, zaposlene in s tem pozitivnega vpliva na skupnost, v kateri knjižnica deluje. 

COBISS.SI-ID 91082499