Working remotely : a practical guide for librarians
Slovenščina
Virello, Molly

Ob besedni zvezi »delo od doma« večina ljudi najprej pomisli na pozitivne strani, kot so udobje domače hiše, delovne počitnice na najljubši dopustniški lokaciji, fleksibilen delavnik in delovni prostor, nobenih motečih dejavnikov in skrbi, koga bi lahko okužili ali kdo bo nas, malo stroškov za garderobo in še in še. Malo manj pa na slabosti, kot so manj fizične aktivnosti in socialnih stikov, prostorska izolacija, občutek osamljenosti, težave, povezane z deljenjem delovnega prostora in WI-FI-ja z drugimi člani gospodinjstva, manj učinkovita komunikacija s sodelavci ali šefom, izgorelost zaradi zabrisanih mej med delovnim in prostim časom in še in še.

Čeprav je v osnovi to priročnik za knjižničarje, pa je marsikatero poglavje uporabno za širši krog ljudi, kot recimo ureditev prostora za delo od doma, dnevna rutina in komunikacija, krepitev odpornosti in izogibanje izgorelosti. Na koncu so dodani še obrazci za celosten pregled delovnega okolja po posameznih področjih, obrazci za vodenje opravil vodij in zaposlenih ter izjava o strinjanju z delom od doma.

COBISS.SI ID 112207107

Založba: 
Rowman & Littlefield
Letnica: 
2022
Področje: