Klasično gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru. 27. junija 1926 je bil posvečen v mašnika. Pet let je delal kot kaplan v Rušah, Slovenskih Konjicah in v Celju. Nato je nadaljeval šolanje na dunajski Državni glasbeni akademiji, kjer je diplomiral iz gregorijanskega korala, orgel in dirigiranja ter tako končal petletni cerkveno-glasbeni študij. Na akademiji se je izpopolnil v solopetju, študiral je tudi didaktiko in metodiko šolske glasbe. Po koncu študija je poučeval glasbo v dijaškem semenišču v Mariboru in verouk na srednjih šolah. V času okupacije je bil izgnan v Beograd, kjer je delal kot organist v francoski cerkvi Device Marije in profesor verouka na šestih gimnazijah. Po vojni se je vrnil v Maribor, kjer je sprva ponovno učil verouk, po smrti ravnatelja Gašpariča pa je leta 1949 postal ravnatelj stolnega kora (regens chori) v Mariboru. Obenem je opravljal delo preglednika cerkvenih računov na Škofijskem ordinariatu in delo notarja Škofijskega cerkvenega sodišča. Cerkveno glasbo je poučeval na mariborskem oddelku Teološke fakultete (od 1968) in v Slomškovem dijaškem semenišču v Mariboru ter jo predaval tudi organistom.
Ustvaril je skladbe za cerkve, priredbe in prevode koralnih spevov pri obredih, skladbe za ljudsko petje, ljudske maše, berilne speve, zborne pesmi in maše.
Na področju igranja orgel je izdal: Kratka šola za harmonij in orgelski pedal (1965) in Gradivo za osnovno cerkveno-glasbeno znanje organista (2. del). Svoje prispevke in recenzije je objavljal v Časopisu za zgodovino in narodopisje ter Slovenskem poročevalcu. V tisku je njegov Križev pot, ki ga je v sonetih napisal v času izgnanstva.

Nina Lončar

Viri: 
Cerkveni glasbenik, Cecilijino društvo, Ljubljana, 1936, str. 127.
Cerkveni glasbenik, Družina, Ljubljana, 1976, str. 48-50.
Trobina Stanko: Gregor Zafošnik – zlatomašnik, v Cerkveni glasbenik, Družina, Ljubljana, 1976, št. 4-6, str. 48-50.
Trobina Stanko: Slovenski cerkveni skladatelji, Založba Obzorja, Maribor, 1972, str. 210-213.
Letopis slovenskih škofij 1978, Ljubljana, 1987, str. 13, 140, 173, 209, 266.
Škulj Edo, Leksikon cerkvenih glasbenikov, Družina, Ljubljana, 2005, str. 394, 395.