Academic libraries and public engagement with science and technology
Slovenščina
Eileen G. Harrington

Ob različnih oblikah pismenosti je vse pomembnejša tudi znanstvena pismenost, kjer bi knjižnice s svojimi prostori in zaposlenimi lahko odigrale pomembno vlogo. Raziskave namreč kažejo na pomanjkljivo osnovno znanje odraslih s področja znanosti, zaradi vse večjega vpliva znanosti in tehnologije na naša življenja pa je tovrstna pismenost skorajda nujna. Poudarek je tudi na državljanski znanosti, knjiga pa prinaša še primere s poudarkom na STEM (science, technology, engineering and mathematics) izobraževanju.

COBISS.ID 110442755

Založba: 
Chandos Publishing, Elsevier
Letnica: 
2019
Področje: