Academic libraries and public engagement with science and technology
Znanstvena pismenost

Academic libraries and public engagement with science and technology

Eileen G. Harrington

Ob različnih oblikah pismenosti je vse pomembnejša tudi znanstvena pismenost, kjer bi knjižnice s svojimi prostori in zaposlenimi lahko odigrale pomembno vlogo. Raziskave namreč kažejo na pomanjkljivo osnovno znanje odraslih s področja znanosti, zaradi vse večjega vpliva znanosti in tehnologije na naša življenja pa je tovrstna pismenost skorajda nujna. Poudarek je tudi na državljanski znanosti, knjiga pa prinaša še primere s poudarkom na STEM (science, technology, engineering and mathematics) izobraževanju.

COBISS.ID 110442755