Library Publications

Maribor bridge

KOLBIČ, Gabrijela

ŽIVLJENJE mostu / besedila Gabrijela Kolbič ... [et al.]. Most stoletnik v barvah časa / [besedilo] Breda Ilich Klančnik : 100 let mariborskega Starega mostu, Knjižno in Likovno razstavišče UKM, 28.6.-30.9.2013 : razstavi ob 100. obletnici mariborskega Starega mostu. - Maribor : Univerzitetna knjižnica Maribor, 2013 (Maribor : Designstudio). - 31 str. : ilustr. ; 12 x 19 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 5)

624(083.824)

 

COBISS.SI-ID 74825985

 


Wilhelm Tegetthoff

 


MARIBORSKI admiral Wilhelm Tegetthoff in bitka pri Visu 1866 = Der Mariborer/Marburger Admiral Wilhelm Tegetthoff und die Seeschlacht von [!] Lissa 1866 = Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff i bitka kod Visa 1866 : [razstavišča UKM, 20. junij 2012 - 15. september 2012] / [besedila v katalogu Franc Rozman ... [et al.] ; prevodi Mateja Škofljanec (nemščina), Koraljka Čeh (hrvaščina) ; urednici kataloga Vlasta Stavbar, Nina Lončar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012 (Maribor : OK studio). - 29 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 3)

ISBN 978-961-6774-05-5


929Tegetthoff W.(083.824)

COBISS.SI-ID 70202369

 


Wilhelm Tegetthoff

 


TEGETTHOFF, Wilhelm
Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff = The Maribor Admiral Wilhelm Tegetthoff = Der Mariborer/Marburger Admiral Wilhelm Tegetthoff / [vsebina Nina Lončar ; prevodi Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012 (Maribor). - 1 album (10 razglednic) : barve ; 19 x 12 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Vsebina: Portret Wilhelma Tegetthoffa ; Mariborski admiral ; Rojstna hiša Wilhelma Tegetthoffa ; Portret Wilhelma Tegetthoffa ; Portret Wilhelma Tegetthoffa ; Loterijska srečka za postavitev kipa ; Portret Wilhelma Tegetthoffa ; Portret Wilhelma Tegetthoffa ; Spomenik Wilhelmu Tegetthoffu v Mariboru ; Spomenik Wilhelmu Tegetthoffu v Mariboru

COBISS.SI-ID 8244320

 


Poster

 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
Iz zakladnice UKM : razstava dragocenosti Univerzitetne knjižnice Maribor : [razstavišče UKM, 27. 11.-18. 12. 2012] / [urednici kataloga, besedila Sandra Kurnik Zupanič in Vlasta Stavbar ; prevodi Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012 (Maribor : Designstudio). - 26 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 4)

ISBN 978-961-6774-06-2


09(497.4Maribor)(083.824)

COBISS.SI-ID 72063489

 


Habent sua fata libelli

 


ZWEIG, Stefan, 1881-1942
Habent sua fata libelli : zgodba o bibliofilskem preobratu / Stefan Zweig ; [prevedli Tilen Dobnik, Veronika Kovačič in Jure Švagelj ; uredila in predgovor napisala Matjaž Birk in Urška P. Černe] = Habent sua fata libelli : Geschichte eines bibliophilen Wettersturzes / Stefan Zweig ; [aus dem Deutschen von Tilen Dobnik, Veronika Kovačič und Jure Švagelj ; hrsg. und mit einem Vorwort von Matjaž Birk und Urška P. Černe]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2012. - 32 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-6774-04-8


821.112.2(436)-32

COBISS.SI-ID 69101825

 


Poster

 


AVSTRIJA, Slovenija : kulturni stiki = Österreich, Slowenien = kulturelle Begegnungen : mednarodni simpozij ob 20. obletnici Avstrijske čitalnice Maribor = Internationales Symposium anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Österreich-Bibliothek Maribor, 25. - 27. 11. 2010 / Helene Breitenfellner, Mateja Škofljanec (ur.). - Maribor : Univerzitetna knjižnica Maribor, 2012. - 196 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-6774-03-1


008(497.4+436):027.7(497.4Maribor)(082)
316.77(436+497.4)(082)

COBISS.SI-ID 69025025

 


Poster

 


SLOVENCI v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011] / [besedila Franci Pivec ... [et al.] ; urednica Vlasta Stavbar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011 ([Maribor] : Vizualne komunikacije comTEC). - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 2)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov.: Razstavišča UKM, 9. XI.-12. XII. 2011. - 350 izv.

ISBN 978-961-6774-01-7
929(497.5Zagreb=163.6)

COBISS.SI-ID 67930113

 


Cover

 


PACIENTOVE pravice in dolžnosti v teoriji in praksi : zbornik posvetovanja / [uredila Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011 ([Velenje] : Eurograf). - 67 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-861-6774-02-4


614.253.83(082)

COBISS.SI-ID 68173057

 

 


Publication

 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
Univerzitetna knjižnica Maribor / [glavni in odgovorni urednik Ivan Rozman ; pri pripravi publikacije so sodelovali Zdenka Petermanec ... [et al.] ; fotografije Anže Golob in arhiv Univerzitetne knjižnice Maribor]. - Maribor : Univerza, 2010. - 15 str. : ilustr. ; 24 cm

027.7(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 64459521

 


Publication

 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
University of Maribor Library / [editor-in-chief Ivan Rozman ; editor Damir Mlakar ; cooperators Zdenka Petermanec ... [et al.] ; translation Doroteja Grčar ; photo credit Anže Golob and archives of the University of Maribor Library]. - Maribor : University, 2010. - 15 str. : ilustr. ; 24 cm

027.7(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 64466433

 


Haydn

 


HAYDNOV dan (2009 ; Maribor)
Haydnov dan : [23. april 2009] / [zbrala Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica ; [Ljubljana] : Kulturni forum Veleposlaništva Republike Avstrije, 2009. - 29 f. ; 30 cm

78:929Haydn(082)

COBISS.SI-ID 62954241


Ivan Meštrović

 


BERDIČ, Mario
Ivan Meštrović in Slovenci / Mario Berdič

V: Ivan Meštrović / [besedilo Dalibor Prančević in Mario Berdič. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2008. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 1). - ISBN 978-961-6774-00-0. - Str. 29-34.

730.071Meštorivić I.

COBISS.SI-ID 68122369


Poster

 


PODGORŠEK, Vili
Sprehod skozi desetletno mineraloško in paleontološko razstavljanje v Mariboru : ob 10. razstavi mineralov in fosilov, 20. 5. - 15. 6. 2008, Univerzitetna knjižnica, Knjižno razstavišče / [avtor Vili Podgoršek]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije ; Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2008 (Maribor : Dravska Tiskarna). - 29 str. : Ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-90036-9-5 (Univerzitetna knjižnica Maribor)


061.4(497.4Maribor):549+56"1999/2008"

COBISS.SI-ID 60759297


DR. Roman Klasinc

 


DR. Roman Klasinc : 1907-1990 : ob obletnici rojstva / [uredila Karmen Salmič Kovačič]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2007 (Rače : Grafis). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Osebnosti / Univerzitetna knjižnica Maribor ; 4)

ISBN 978-961-90036-8-8


786.6.071.2(497.4):929Klasinc R.(082)
929Klasinc R.

COBISS.SI-ID 59324161


Freud
 


FREUDOV dan (2006 ; Maribor)
Freudov dan = Freud-Tag : [23. marec 2006] / [zbrala Mateja Škofljanec]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2006 (Maribor : Univerzitetna knjižnica). - 24 f. ; 30 cm

159.964.2:929Freud S.(082)

COBISS.SI-ID 57639169


Publication

 


MEDNARODNO posvetovanje Sodobna nemška in slovenska književnost v Avstriji (2005; Maribor)

Sodobna nemška in slovenska književnost v Avstriji = Zeitgenössische deutsche und slowenische Literatur aus Österreich : mednarodno posvetovanje = internationale Tagung, Maribor, 4.-6. 10. 2005, Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Maribor, Slovenija /

[urednica Mateja Škofljanec ; sourednica Sabine Fanfule]. - Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2005 (Ivančna Gorica: #Tiskarna #Ljubljana).


104 str. ; 24 cm
ISBN 961-90036-7-5

821.163.6(436).09(082)
821.112.2(436).09(082)

COBISS.SI-ID 55862017

 

 

 
Publication

 


SODELOVANJE slovenskih in avstrijskih knjižnic:
mednarodno posvetovanje, 13.-14. maj 2004 = Kooperation der österreichischen und slowenischen Bibliotheken : mednarodno posvetovanje, 13.-14. maj 2004 /

[urednica Mateja Škofljanec ; sourednica Jerneja Ferlež]. - Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2004 (Ribnica : KVM). -


231 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-90036-3-2
02(063)(082)

COBISS.SI-ID 52910337

 

 

 
Publication

 


OSEMDESET
80 let dr. Bruna Hartmana /

[uredila Vlasta Stavbar ; fotografije Zbirka dobnih[!] tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor].
- Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2004 (Ribnica: KVM).


144 str. : fotogr., portreti; 24 cm

ISBN 961-90036-5-9
929 Hartman B.(082)
012 Hartman B.

COBISS.SI-ID 53702657

 

 

 
Publication

 


KEREC, Branka
Mirko Japelj : 1898-1973 : gledališke fotografije iz Zbirke drobnih tiskov /
Branka Kerec, Gabrijela Kolbič. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2004 (Maribor : Grafična forma Hutter).

72 str. : ilustr. ; 24 cm.
(#Zbirka #Osebnosti / Univerzitetna knjižnica Maribor; 3)

ISBN 961-90036-4-0

77.04:929 Japelj M.
77.041:929 Japelj M.
792(497.4 Maribor):929 Japelj M.

COBISS.SI-ID 53211137

 

 

 
Publication

 


SPOMINI na Rajštra: Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov /
[zbrala in uredila Karmen Salmič Kovačič]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica : Zveza kulturnih društev : Radio ; [Ljubljana] : RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2004 (Puconci : M.A.M.).

196 str. : fotogr. ; 17 x 17 cm
ISBN 961-90036-6-7

78.07(497.4):929 Rajšter B.(082)
929 Rajšter B.(082)

COBISS.SI-ID 54184449

 

 

 
Publication

 


SPOMINI na Rajštra [Zvočni posnetek] : zborovska glasba v interpretaciji Branka Rajštra. 1, Komorni moški zbor Ptuj, Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič, Moški pevski zbor Slava Klavora, Mariborski oktet. 2, Mladinski pevski zbor Maribor /
[urednica projekta Karmen Salmič Kovačič] ; [posnetke izbrali in uredili Darja Koter in Urška Čop-Šmajgert].

Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor : Zveza kulturnih društev Maribor : Radio Maribor ; Ljubljana : RTV Slovenija : Radio Slovenija, p 2004 ([Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč).

2 CD (65 min, 2 sek ; 66 min, 39 sek) : stereo ;
12 cm + 1 knjižica (15 str.)

UKM 001/1 UKM
784.1(497.4)

COBISS.SI-ID 218037504

 

 

 
Publication

 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
100 let Univerzitetne knjižnice Maribor: 1903-2003 : jubilejni zbornik /
[uredili Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič ; fotografije Bogo Čerin in Zbirka drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor].
- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2003.

382 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-90036-1-6
027.7(497.4 Maribor)(091)(082)

COBISS.SI-ID 50269953

 

 

Publication

 


PODOBE knjižnic = Images of libraries:: zbornik mednarodnega posvetovanja ob stoletnici Univerzitetne knjižnice /
[uredili Jerneja Ferlež in Dunja Legat].
- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2003.

231 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-90036-2-4
02(063)(082)
727.8(063)(082)

COBISS.SI-ID 50200833

 
Publication

 


IVO Zupanič : 1890-1986 /
[uredila Sandra Kurnik Zupanič ; fotografije so iz družinskega fonda].
- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2000.

80 str. : ilustr. ; 24 cm. - (#Zbirka #Osebnosti / Univerzitetna knjižnica Maribor ; 2) 500 izv.

663.2:929 Zupanič I.
634:929 Zupanič I.

COBISS.SI-ID 45431809

 
Publication
 


BOGO Teplý : 1900-1979 /
[uredila Vlasta Stavbar ; fotografije so iz fonda drobnih tiskov UKM].
- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2000 (v Mariboru : Koda Press - tiskarna Saje).

51 str. : ilustr. ; 24 cm. - (#Zbirka #Osebnosti / Univerzitetna knjižnica Maribor ; 1)

929 Teplý B.
016:929 Teplý B.
012 Teplý B.

COBISS.SI-ID 44559105

 

 
Publication

 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
Katalog rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor /
[sestavil Janko Glazer ; za objavo priredil Stanislav Kos].

- Maribor, 1978-1997.

Zv. <1-3> ; 25 cm. - (Katalog rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor, ISSN 1408-2691 ; [#zv. #1, 2, 3])

 

Vsebina:
[1] : Ms 1 - Ms 300. - Maribor : Obzorja, 1978. - 117 str.
[2] : Ms 301 - Ms 600. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1983. - 129 str. + corr. - Del naklade z drugačno grafično obliko in razporeditvijo elementov na prvih straneh
[3] : Ms 601 - Ms 850 / [sestavili Vlasta Stavbar in Sandra Kurnik Zupanič ; računalniško obdelala Sandra Kurnik Zupanič].

- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1997. - 119 str. + corr.

017.1(497.4 Maribor)UK:091

COBISS.SI-ID 14083

 


Publication
 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) /
[uredil Bernard Rajh].
- Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1993.

174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-90036-0-8
027.7(497.12 Maribor)"1903/1993"(082)
82 Glazer J.(082)

COBISS.SI-ID 33669377

 


UKM
 


UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 : jubilejni zbornik /
uredil Bruno Hartman s strokovnim kolegijem Univerzitetna knjižnice Maribor.

Maribor : Obzorja, 1978.

235 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 25 cm

027.7(497.4 Maribor)(091)


COBISS.SI-ID 21357569