Rodil se je 17. julija 1932 v Mozirju. V Celju je končal Srednjo ekonomsko šolo in šolanje nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1956. Od leta 1957 do leta 1967 je bil zaposlen pri Gozdnem gospodarstvu Nazarje, kjer je opravljal dela na področjih računovodstva, financ in vodenja. V obdobju od 1967 do 1972 je delal kot samostojni organizator in svetovalec v Razvojnem centru v Celju. V tem času je že sodeloval z visokim šolstvom. Leta 1970 so ga povabili za predavatelja na Visoko šolo za organizacijo dela v Kranju, kjer je predaval računovodstvo. Pot visokošolskega profesorja je nadaljeval na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Univerze v Mariboru, kjer je bil izvoljen za honorarnega predavatelja. Leta 1972 je na današnji Ekonomsko-poslovni fakulteti sklenil redno delovno razmerje in bil sočasno izvoljen za rednega profesorja višje šole za predmet knjigovodstvo. Leta 1972 je magistriral na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Po doktorskem študiju, ki ga je zaključil leta 1974 v Zagrebu, je bil izvoljen za docenta za računovodstvo, leta 1975 pa za izrednega profesorja za isto področje. Leta 1976 se je njegovo delovanje razširilo še na področje ekonomike. Za rednega profesorja je bil izvoljen leta 1980.

Poleg dela na univerzi je bil poslanec, delegat ter član več republiških odborov in komisij. Od leta 1977 je bil predsednik komisije za visoko šolstvo pri republiški izobraževalni skupnosti. Od leta 1978 do 1989 je bil glavni in odgovorni urednik revije Naše gospodarstvo. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je opravljal različne funkcije: 1973-1976 je bil predstojnik instituta za finance in bančništvo, 1977-1979 prodekan za gospodarske in organizacijske zadeve in od leta 1979 do leta 1983 njen dekan. Od leta 1983 do 1987 je bil rektor Univerze v Mariboru. Od leta 1986 do 1987 je bil predsednik predsedstva jugoslovanskih univerz. Upokojil se je leta 1992. Leta 1994 so mu podelili naziv zaslužni profesor, od leta 2000 pa je njen častni senator. V letu 2002 mu je potekel drugi mandat predsednika Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Za svoje delovanje je prejel številna priznanja, med drugim zlato značko Zveze računovodskih in finančnih delavcev Slovenije, status veščaka, ki mu ga je leta 1993 podelila Zveza ekonomistov Slovenije.Nina Lončar

 

Viri: 
Drago Simončič, Manfred Meršnik, Tanja Kremžar, Šole vzgajajo ljudi za združeno delo, Večer, Leto 39, št. 279, 3. december 1983, str. 5.
Trideset let Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru, 2005, str. 144-145.
Iks, Revija za računovodstvo in finance, letnik XXXIX, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 2012, str. 3-4.
Forstnerič, France: Dane Melavc, Delo, 19. 11. 1983, str. 15
Melavc, Dane