Citati in bibliografske navedbe se med seboj razlikujejo glede na

 • tip informacijskega vira, ki ga citiramo in
 • način citiranja, ki ga zahtevajo institucije, založniki ali uredništva znanstvenih revij.

Za dosledno in pravilno citiranje se priporoča uporaba orodij za citiranješe posebej, ko delamo z večjim številom referenc. Izbiramo lahko med veliko ponudbo orodij, ki nudijo različne rešitve za organizacijo in ponovno uporabo naših referenc.
 

Načini citiranja

Harvardski
https://www.ntnu.edu/viko/harvard-examples

APA 
https://apastyle.apa.org/

AMA  
https://www.amamanualofstyle.com/

Čikaški 
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

IEEE
https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf

MLA 
https://style.mla.org/


Katere informacije vključiti, ko navajamo vire in/ali literaturo?

Predstavljamo kratek seznam informacij, ki jih zagotavlja tipični sprotni navedek ali vir za knjige, časopisne članke, spletne strani, zvočne posnetke ter filme, TV- ali videoposnetke.
Navedene informacije identificirajo vir in ga bralcu pomagajo najti.

Primeri

 • Knjige
  Sklici na knjige tipično vsebujejo:
  • ime avtorja oz. avtorjev;
  • naslov knjige v poševni pisavi;
  • številka zvezka, kjer je to ustrezno;
  • mesto nastanka publikacije je neobvezno;
  • ime založnika;
  • letnica objave;
  • poglavje ali številka strani, kjer je to ustrezno;
  • številki ISBN in COBISS, kjer je to možno.
   • Sklici na poglavja v knjigi z različnimi avtorji vsebujejo:
    • ime avtorja;
    • naslov poglavja;
    • ime urednika knjige;
    • ime knjige in druge podrobnosti (kot zgoraj);
    • številka poglavja ali številka strani poglavja je neobvezno.
 • Časopisni članki
  Sklici na članke v časopish, revijah tipično vsebujejo:
  • ime avtorja oz. avtorjev;
  • letnica in včasih tudi mesec publikacije;
  • naslov članka znotraj narekovajev;
  • ime časopisa v poševni pisavi;
  • letnik, številka zvezka v letniku in številke strani;
  • DOI in/ali druge oznake, kjer je to možno.
 • Spletne strani
  Sklici na WWW strani tipično vsebujejo:
  • ime avtorja oz. avtorjev;
  • naslov članka znotraj narekovajev;
  • ime spletne strani;
  • datum objave;
  • številka strani (kjer je to uporabno);
  • datum pridobitve podatkov (zahtevano, če je datum objave strani nepoznan).
 • Zvočni posnetki
  Sklici na zvočne posnetke tipično vsebujejo:
  • ime skladatelja oz. skladateljev/piscev pesmi/piscev scenarija;
  • ime oz. imena izvajalcev;
  • naslov pesmi ali zapisa v narekovajih;
  • naslov albuma v poševni pisavi (kjer je to uporabno);
  • letnica izdaje;
  • medij (npr: LP, avdio kaseta, CD, MP3 datoteka);
  • približen čas, v katerem se je zgodil dogodek
 • Film, TV- ali videoposnetki
  Sklici za filme, TV-epizode ali videoposnetke tipično vsebujejo:posnetke tipično vsebujejo:
  • ime skladatelja oz. skladateljev/piscev pesmi/piscev scenarija;
  • ime režiserja:
  • ime producenta, če je le-to pomembno;
  • imena glavnih igralcev;
  • za TV-epizodo je naslov epizode v narekovajih;
  • naslov filma ali TV-serije v poševni pisavi;
  • ime studia;
  • letnica objave;
  • medij (npr: film, videokaseta, DVD);
  • približen čas, v katerem se je zgodil dogodek, kjer je to ustrezno.

Citiranje in navajanje virov

Upoštevamo standarde, ki omogočajo sistematično poenotenje pri oblikovanju pisnih nalog in navajanju informacijskih virov (npr. knjig, člankov, spletnih strani ...).

ISO-standardi

International standard SIST ISO 690: Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure. 1987, 11 str.

SIST ISO 7144:1996 Documentation – Presentation of theses and similar documents (dokumentacija – oblikovanje disertacij in podobnih dokumentov).

SIST ISO 214:1996 Documentation – Abstracts for publications and documentation (izvlečki za publikacije in dokumentacijo).

SIST ISO 690:2010[1] Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources (Informatika in dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij).

SIST ISO 2145:1996 Documentation – Numbering of divisions and subdivisions in written documents (oštevilčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih).

SIST ISO 215:1996 Documentation – Presentation of contributions to periodicals and other serials (Dokumentacija – Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah).

 
[1] Ta mednarodni standard podaja smernice za pripravo bibliografskih navedb. Prav tako podaja smernice za pripravo citiranja v latinici v delih, ki sama niso v osnovi bibliografska. Velja za bibliografske navedbe in citiranje vseh vrst virov informacij, vključno, vendar ne omejeno na monografije, periodiko, članke, javne razglase, kartografske materiale, elektronske vire informacij (vključno z računalniško programsko opremo in podatkovnimi zbirkami), glasbo, posneti zvok, tiskovine, fotografije, grafična in avdio-vizualna dela ter gibljive slike. Ne velja za citiranja, ki se jih lahko strojno analizira. Prav tako ne velja za pravna citiranja, ki imajo svoje standarde. Ta mednarodni standard ne predpisuje določenega stila navedb in citiranja. Primeri, uporabljeni v tem mednarodnem standardu, ne predpisujejo stila in postavljanja ločil. Dodatka A in B se sklicujeta na ustrezne klavzule tega mednarodnega standarda, ki obrazložijo zahteve za navajanje ali citiranje tiskanih ali elektronskih virov informacij. Dodatek C podaja primere bibliografskega citiranja, ki so skladni s tem mednarodnim standardom.