Dostop do knjižničnega gradiva in informacij z domoznansko vsebino v digitalni obliki

UKM  - digitalni repozitorij: ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih in digitaliziranih vsebin kulturne zgodovine Maribora in Štajerske.  Ponuja starejše časnike, rokopisno gradivo, raritete in slikovno gradivo ter drobne tiske. Omogoča  dostop do izbranih zbirk Univerzitetne knjižnice Maribor:  Iz zakladnice UKM, , Mariborenzija, Štajerska, Univerzitetne zgodbe, Zapuščine UKM, Domoznanske pripovedi, Mladi za napredek Maribora.

DOM/UKM - domoznanstvo UKM

DOM/UKM je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Vsebuje 136.177 bibliografskih zapisov. Zajeti so pretežno članki iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografij in drugih publikacij iz obdobij od 1945 do 1968 ter od 1986 do 2000, ki so bibliografsko in vsebinsko obdelani. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla.

Številni biografski in bibliografski podatki o pomembnih Mariborčanih so dosegljivi v Mariborskem biografskem leksikonu

Portal Kamra :zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebni

Domblog –spletni dnevnik Enote za domoznanstvo UKM

Najstarejša slovenska humanistična revija Časopis za zgodovino in narodopisje  je dostopna od leta 2006 dalje v polnem besedilu in s slikovnim materialom na spletni strani revije. Povzetki prispevkov  ČZN  za leta 2007—2020  so na spletni strani UKM  , starejši letniki pa na portalu Sistory

Mladi za napredek Maribora: mladi raziskovalci odkrivajo, spoznavajo in širijo svoja vedenja. Rezultati končnih izdelkov so pogosto uporabni in spoštovanja vredni. Zveza prijateljev mladine Maribor projekt organizacijsko vodi in izvaja, Mestna občina Maribor pa ga že 27 let v celoti finančno podpira. Enota za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor hrani vse tiskane naloge mladih raziskovalcev Maribora, nekater od njih so dostopne tudi preko spleta.