Dostop do knjižničnega gradiva in informacij z domoznansko vsebino v digitalni obliki

UKM  - digitalni repozitorij: ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih in digitaliziranih vsebin kulturne zgodovine Maribora in Štajerske.  Ponuja starejše časnike, rokopisno gradivo, raritete in slikovno gradivo ter drobne tiske. Omogoča  dostop do izbranih zbirk Univerzitetne knjižnice Maribor:  Iz zakladnice UKM, , Mariborenzija, Štajerska, Univerzitetne zgodbe, Zapuščine UKM, Domoznanske pripovedi, Mladi za napredek Maribora.

Domoznanska bibliografski baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije DOM/UKM: brskate lahko po katalogu domoznanskih člankov iz slovenskih časnikov in časopisov ter revij za obdobje 1986-2000, od leta 2000 dalje pa so domoznanski članki dosegljivi v COBISS/OPAC-u. Ponuja vpogled tudi v gradivo posebnih zbirk:  digitalizirane kataloge (Rokopisna zbirka UKM, Glasbena in filmska zbirka ), koristne povezave: e-knjige, e-članki, podatkovne zbirke, portali.

Številni biografski in bibliografski podatki o pomembnih Mariborčanih so dosegljivi v Mariborskem biografskem leksikonu

Portal Kamra :zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebni

Domblog –spletni dnevnik Enote za domoznanstvo UKM

Najstarejša slovenska humanistična revija Časopis za zgodovino in narodopisje  je dostopna od leta 2006 dalje v polnem besedilu in s slikovnim materialom na spletni strani revije. Povzetki prispevkov  ČZN  za leta 2007—2020  so na spletni strani UKM  , starejši letniki pa na portalu Sistory

Mladi za napredek Maribora: mladi raziskovalci odkrivajo, spoznavajo in širijo svoja vedenja. Rezultati končnih izdelkov so pogosto uporabni in spoštovanja vredni. Zveza prijateljev mladine Maribor projekt organizacijsko vodi in izvaja, Mestna občina Maribor pa ga že 27 let v celoti finančno podpira. Enota za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor hrani vse tiskane naloge mladih raziskovalcev Maribora, nekater od njih so dostopne tudi preko spleta.