KONTAKT
 

Miloš Petrovič
Tel.: (02) 25 07 432
E-mail: milos.petrovic@um.si

Dosegljiv vsak delovni dan, razen v soboto,
od 8.00 do 14.30, oz. po dogovoru

Odprtost zbirke
vsak delovni dan od 8.00 do 19.00,
v soboto od 9.00 do 13.00

 


Evropski dokumentacijski centri so mreža informacijskih centrov, ki jih Evropska unija ustanavlja od leta 1963 naprej za podporo študiju, poučevanju in raziskovanju na univerzitetni ravni. V njih se nahajajo uradne publikacije in dokumenti institucij Evropske unije, s pomočjo katerih lahko najdete odgovore z naslednjih področij: evropsko pravo (vključno z regulativo in zakonodajo), evropske integracije, evropske politike in institucije.

Evropski dokumentacijski center (EDC) v Univerzitetni knjižnici Maribor je bil ustanovljen leta 1993 ob pomoči Evropske hiše Maribor ter Ministrstva za znanost in tehnologijo. Je del informacijske mreže več kot 650 centrov v svetu, ki nastaja in se širi od leta 1963.


Namen centra je:

  • da z bogatim fondom podpira učne programe na univerzi, ki se ukvarjajo z Evropsko unijo oz. procesi integracije;
  • da prispeva k boljšemu poznavanju politike Evropske unije;
  • da omogoča dostop do dokumentov, ki jih pripravlja Evropska unija;
  • da pri tem delu, če je potrebno, sodeluje z drugimi centri.

Kot del fonda Univerzitetne knjižnice gredo vse publikacije, ki se nahajajo v EDC, skozi enak proces obdelave (sprejem, katalogizacija in končna obdelava). Gradivo se nahaja v posebnem prostoru in ni namenjeno izposoji na dom. Poleg monografskih in večjega števila periodičnih publikacij EDC hrani tudi nekatere zbirke podatkov na CD-ROM-ih in mikrofiših. Najpomembnejša zbirka je vsekakor zakonodaja Evropske unije. Prav tako omogoča dostop do nekaterih on-line podatkovnih zbirk. Uporabnikom pripravljamo in posredujemo informacije o dokumentih, institucijah in delovanju EU. Pomagamo in svetujemo tudi pri kompleksnejših vprašanjih, kot so seminarske, diplomske, magistrske naloge in disertacije, ki zadevajo procese v EU.


Koristne povezave